Jarné prázdniny v duchu vzdelávania

 

Počas prvých dvoch dní jarných prázdnin, 15. a 16. februára 2021, bolo v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová realizované online školenie pre všetkých pedagogických zamestnancov.

Témou aktualizačného vzdelávania bol „Zdravý životný štýl“. Cieľové zameranie vzdelávania bolo vedením školy zvolené správne a strategicky veľmi obratne, zvlášť v súvislosti s aktuálnymi udalosťami v spoločnosti, trvajúcimi už jeden rok. Bohaté a rozmanité aktivity, diskusie a prednášky, boli kvôli nepriaznivej pandemickej situácii prenesené do online sveta videokonferencií, v ktorom hral zastrešovaciu úlohu komplexný program Microsoft Teams, implementujúci do funkčného celku video, audio a textovú zložku komunikácie.

Počas prvého dňa sa hlavný lektor a garant aktualizačného vzdelávania, PaedDr. Roman Snopko, venoval témam súvisiacim s výživou, stravou a ich vplyvom na celkový rozvoj osobnosti študenta, ale aj dospelého človeka. V závere vzdelávacieho dňa si účastníci s odbornou pomocou Mgr. Jany Štulajterovej nainštalovali do mobilov aplikáciu STRAVA a vybrali sa do prírody páliť kalórie a nepokojné myšlienky.

Druhý vzdelávací deň začal vyhodnotením pohybových aktivít monitorovaných touto aplikáciou a následne smeroval k témam súvisiacim so športom, športovaním a jeho vplyvom na zdravie človeka. Teória premiešaná s praxou a konkrétnymi cvičeniami zamestnala všetkých takými zaujímavými témami ako Ruffierov test, BMI, IHT, ortostatická skúška, Aurajov test, mozog, svaly, tuk a cvičenie a mnohým ďalším. Aj tento vzdelávací deň uzatvárali pohybové aktivity rôzneho zamerania.

Vedeniu školy a hlavnému garantovi vzdelávania patrí za obohacujúce dva dni veľké poďakovanie.