Koronavírus je v našich životoch prítomný už rok

Ako sa vyznať v aktuálnych opatreniach

 

S novým vírusom, ktorý bol pre všetkých veľkou neznámou, žijeme na Slovensku už rok. Začiatkom marca 2020 bol infikovaný prvý Slovák. Prvotný strach a veľkú solidaritu v prvej vlne pandémie vystriedal hnev a častá frustrácia. Životy sa zmenili mnohým z nás a na mieste je otázka, ako dlho ešte s opatreniami, ktoré sa menia každú chvíľu, vydržíme. Niektoré sú jasné, iným častokrát pre mnoho výnimiek nerozumieme. Môžem ísť do prírody? Prečo je lepšie nosiť respirátor? Podrobné informácie vám prinášame v nasledujúcom prehľade.

 

Čo je to COVID automat

COVID automat (alebo semafor) je monitorovací systém vytvorený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý slúži na predvídateľné nastavovanie opatrení počas pandémie.

Úlohou COVID automatu je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy, aby mohol zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky, šíreniu nákazy vopred zabrániť a prispieť k jej zlepšeniu.

Automat má dve úrovne – regionálnu a celonárodnú. COVID automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Úrovne sa riadia siedmimi stupňami – sedem farieb, ktoré predstavujú COVID semafor (počiatočná fáza – monitoring, I. a II. stupeň ostražitosti a I. až IV. stupeň varovania). V každom z nich platia iné pravidlá. Na celonárodnej úrovni je Slovensko už dlhodobo v najvyššom, čiernom, stupni. Semafor presne určuje, za akých okolností a ako bude obmedzený pohyb medzi okresmi, v prírode, kedy a za akých okolností sa otvoria gastro zariadenia, prevádzky, či povolia alebo zakážu hromadné podujatia, kultúru a šport (podrobné informácie nájdete na stránke korona.gov.sk).

Aktualizované rozdelenie okresov, na základe COVID automatu, zverejňuje rezort zdravotníctva každý týždeň.

 

 

Aktuálne opatrenia

Kedy platí zákaz vychádzania: zákaz vychádzania naďalej platí od 5. do 1. hod. Novinkou je, že sa zavádzajú prísnejšie podmienky počas noci, v čase od 20. do 1. hod. Stále však platia mnohé výnimky a naďalej sa aj celoplošne testuje.

Kto nepotrebuje test: osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace, ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní a osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

Práca: na cestu z a do práce je potrebné, okrem negatívneho testu, aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovného času a miesta výkonu práce. Ak ste potvrdenie od zamestnávateľa stratili a ste zamestnancami Železiarní Podbrezová, môžete sa obrátiť na sekretariát príslušnej prevádzkarne/odboru.

V čiernych a bordových okresoch  (III. a IV. stupeň varovania) platí test nie starší ako 7, v červených (II. stupeň varovania) 14 a v ružových (I. stupeň varovania) 21 dní.

Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa, bez ohľadu na zaradenie okresu.

Pobyt v prírode: pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. Pri športe nemusíte mať nasadené rúško. V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test. V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny test. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ťažko-zdravotne postihnuté osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

Žiaci a škola: žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní).

Žiaci od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

Návštevy iných domácností: ostáva doterajší stav, že „klasické návštevy“ iných domácnosti sú zakázané. Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.

 

 

Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých je potrebný test

Negatívny test na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní, je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

V čase od 5. do 20. hod.:

– čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,

– cesta na povolené hromadné podujatie (napríklad svadba, krst, so zníženým počtom ľudí), výdajné miesto e-shopu a iných obchodov,

– cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,

– pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,

– cesta na najbližší zberný dvor.

 

Kedy vám negatívny test netreba:

– na návštevu zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného do lekárne,

– k starostlivosti starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,

– k venčeniu psa alebo mačky do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska,

cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,

– k dostaveniu sa pred orgán činný v trestnom konaní,

– k pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov).

 

Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu v čase od 5. do 20. hod. platia na:

– obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska (obchodné reťazce na Slovensku sú otvorené len do 20. hod.),

– cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19 (viac info na korona.gov.sk).

 

Od 8. marca sú nariadené respirátory FFP2 a zrušené výnimky pre pozitívne testovaných vychádzať z miesta izolácie za účelom nákupu.

V obchodoch a mestskej hromadnej doprave je od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch, okrem domácnosti, bude respirátor povinný od 15. marca. Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

Od 8. marca sa zrušila výnimka, ktorá povoľovala pozitívnym na COVID-19 vychádzať z miesta izolácie za účelom vstupu do predajní a obchodov. Pozitívne testovaní  môžu opustiť miesto izolácie len z dôvodu návštevy lekára, lekárne, testovania a účasti na pohrebe blízkej osoby.

Respirátor nemusia mať deti prvého stupňa základných škôl, zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci – napríklad práca pri peciach. Stále však musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou. Klasické rúško či šatka budú povolené v exteriéroch. Zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám nie je povinný používať prekrytie horných dýchacích ciest.

 

Rúško vs. respirátor

Rúško chráni okolie pred vírusom. Ak ste chorý a nechcete nikoho nakaziť, nasadíte si rúško. Zadržiava vami vykašľané alebo kýchnuté kvapôčky infekcie, čím sa minimalizuje ich prenos ďalej. Neplatí to naopak. Vírus sa k vám môže dostať, aj keď máte rúško nasadené. Keďže neprilieha k tvári úplne, vzduch z okolia sa do vašich dýchacích ciest dostane. Zdravý človek by mal preto rúško nosiť ako prejav solidarity voči ostatným. Respirátor funguje opačne. Chráni zdravého človeka pred vírusmi a inými škodlivými látkami v okolí. Respirátory po nasadení filtrujú vdychovaný vzduch a zachytávajú škodlivé látky (dym, prach, aerosól), aby sa nedostali do vášho dýchacieho systému. Pri výskyte ochorení, akým je koronavírus, je práve táto vlastnosť respirátorov potrebná.

 

 

Ako vybrať správny respirátor

Respirátor musí byť bez výdychového ventilu, keďže cez ventil by vírus pri výdychu voľne unikal do okolia. Dôležité je tiež skontrolovať, či je respirátor označený ako FFP2 a či je k nemu priložený návod v slovenčine. Medzi takéto tvárové „polomasky“ je možné zaradiť aj overené respirátory s označením KN95 alebo N95. Aby ste sa vyhli falzifikátom a neovereným výrobkom, skontrolujte, či sa na obale alebo priamo na respirátore nachádza označenie európskej technickej normy EN 149 + A1 a značka CE, za ktorou nasleduje štvorčíslie. Číslo identifikuje, kto vydal certifikáciu respirátora pre Európsky hospodársky priestor.

Rúško – Odstup – Ruky

Zásada ROR: Rúško – odstup – ruky je základná a veľmi účinná prevencia, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Rúška a respirátory zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia. Pamätajme však na to, že rúška a respirátory treba mať na tvári nasadené správne, aby ich nosenie bolo účinné: majú priliehať k tvári a majú zakrývať ústa aj nos. Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové ak je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška a respirátory nie sú určené na opätovné používanie. Prenosu ochorenia bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom i častým a dôkladným umývaním rúk. Neumytými rukami sa šíri až 80 percent infekcií.

Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu je dôležité dodržiavať aj v exteriéri, nielen v interiéroch.

Základom na pracovisku má byť dôsledné používanie rúška, respektíve respirátora, udržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a dezinfekcia rúk, ale aj ďalšie opatrenia na predchádzanie nákazy.

Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. vynakladá maximálne úsilie v oblasti prevencie pred šírením ochorenia COVID-19. ŽP a.s. poskytli opakovane všetkým zamestnancom vitamínové balíčky na posilnenie imunity, rúška, respirátory, zabezpečili dostatok dezinfekčných prostriedkov a zriadili aj mobilné odberové miesto v priestoroch Domu Kultúry ŽP a.s.  V súvislosti s nárastom počtu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. žiada zamestnancov o dodržiavanie všetkých opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, najmä však o dodržiavanie zásady R.O.R. (rúško – odstup – ruky) v záujme ochrany zdravia zamestnancov a zdravia ich rodinných príslušníkov.