V marci blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov

Michal BOBÁK

Rastislav KOLEČÁR

Ivan KRAJČI

Miroslav MAJER

Marek MELICHER

Ľubica PIKULOVÁ

Radovan SEPEŠI

Roman ŠVANTNER

 

25 rokov

Magdaléna BRUONČOVÁ

Miroslav CIPCIAR

Ivan CSITNEKI

Mgr. Agáta KARAFFOVÁ

Vladimír MURÁNSKY

Peter PAVLÍK

Ing. Janka RAFAYOVÁ

 

30 rokov

Milan VETRÁK

 

35 rokov

Ivan TURIS

Ján TURIS

 

40 rokov

Mária MEDVEĎOVÁ

 

Životné jubileá

Ján BABIC

Marek BAZOVSKÝ

Ing. Martina ČERNÁKOVÁ

Jaroslav HRONČEK

Ing. Jozef SKLADANÝ

Ing. Milan SRNKA, PhD.

Ľubomír VAIS

Patrik ZAPLATÍLEK

Igor BOHÁČIK

Ing. Mariana ČERŇANOVÁ

Mária DVORSKÁ

Jozef FAŠKO

Zdena LONGAUEROVÁ

Ivan BELKO

Ján BUČKO

Július FILČÍK

Michal GAJDOŠ

Mária GIERTLOVÁ

Alena HUČKOVÁ

Iveta KUPCOVÁ

Ľudovít LACUŠKA

Elena MARKOVÁ

Ivan MATTOŠ

Alena PANČÍKOVÁ

Marian PRESPERÍN

Kamil RÁDL

Drahoslav TRAJTEĽ

Ing. Jozef TURIS

Marta VEVERKOVÁ