Naši žiaci pomáhajú nielen na Vianoce

V Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová formujú pedagógovia svojich žiakov nielen po vedomostnej, ale i po ľudskej stránke. Pomáhať ľuďom v núdzi prostredníctvom zapájania sa do rôznych charitatívnych akcií sa stalo neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu. Aj takýmto spôsobom sú mladí ľudia vedení k tomu, aby boli nielen vzdelaní, ale i všímaví a empatickí voči svojmu okoliu.

Vedenie školy spolu s pedagógmi organizuje počas školského roka mnoho dobrovoľníckych aktivít. „Myšlienke dobrovoľníctva sa venujeme už dlhšie, lebo si uvedomujeme, že žiakov je potrebné viesť aj týmto smerom. Preto pripravujeme rôzne akcie a teší nás, že sa do nich žiaci aktívne zapájajú,“ povedala Katarína Tajbošová, učiteľka na tamojšom gymnáziu a zároveň koordinátorka charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti v našej škole.

Navštevujú zariadenie v Dubovej

Jednou z obľúbených aktivít je pravidelná dobrovoľnícka činnosť v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON v Dubovej. Žiaci zariadenie opakovane navštevujú a spríjemňujú chvíle jeho klientom. Starkým pomáhajú pri rôznych činnostiach a venujú im svoj čas.

„Aktivít v Dubovej je viacero, no určite spomeniem jesenné či jarné upratovanie okolia zariadenia. Okrem toho žiaci klientom čítajú, spoločne maľujú obrazy a vymýšľajú rôzne činnosti plné kreativity a zábavy. Dokonca im jeden náš žiak zahral na harmonike. Starkým tak mladí ľudia spestria bežné chvíle a spríjemnia im deň,“ pokračovala K. Tajbošová a doplnila, že na návštevu domova chodí od päť do sedem žiakov z gymnázia i odbornej školy.

A aby sa v tomto vianočnom čase nik necítil osamelý, prišli študenti do zariadenia aj pred najkrajšími sviatkami v roku. „Babkám a dedkom sme pomáhali s vianočnou výzdobou a upratovaním. Spoločne sme piekli koláčiky a vytvárali naozajstnú vianočnú atmosféru. Tieto chvíle boli veľmi príjemné a klienti zariadenia si ich dosýta užili,“ pokračovala koordinátorka.

Starkí sú vďační

Prítomnosť mladých ľudí klienti domova vítajú. Dôkazom sú slová vďaky, ale i občasná slza, ktorá sa zjaví na zvráskavenej tvári nejedného obyvateľa zariadenia.

„Väčšina je vďačná a chvíle so žiakmi si vychutnáva. Na vlastné oči som videla radosť v očiach starkých, keď dostali obyčajnú, ručne vyrobenú pohľadnicu. Osobne ma prekvapilo, že aj takáto maličkosť dokáže urobiť niekoho šťastným. To je dôkaz, že naše aktivity majú zmysel a v dnešnej dobe sú aj veľmi dôležité,“ zamyslela sa K. Tajbošová.

Dobrovoľníctvo oceňujú aj samotní študenti. „Vybudovali si s klientami hlbší vzťah a obe strany sa vždy tešia na ďalšie stretnutie. Teší ma to, pretože sa snažím, aby sa žiaci držali hesla troch R – Radosť Rozdávaním Rastie. Navyše, aj takýmto spôsobom utužujú kolektív. Podobné stretnutia sú preto prínosné pre všetky strany, vrátane vedenia zariadenia HRON. Naša vzájomná spolupráca je na výbornej úrovni, a to isté platí aj o personále. Všetci si vychádzame navzájom v ústrety,“ doplnila koordinátorka.

Podľa Kataríny Tajbošovej bude škola v dobrovoľníckych aktivitách pokračovať i naďalej. „V hlave nosím mnoho nápadov, no nedajú sa všetky zrealizovať naraz. Plánujeme navštevovať starkých aj po novom roku a znovu niečo vymyslieť. Každý žiak, ktorý sa chce pridať, je vítaný. Spoločne tak chceme pomáhať a robiť druhým radosť.“

Ďalšie aktivity

Dobrovoľná činnosť v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON však nie je jedinou, do ktorej sa žiaci našej školy pravidelne zapájajú. Ako už bolo načrtnuté v úvode, charitatívnych podujatí je v škole ďaleko viac. Spomenúť možno Študentskú kvapku krvi, zbierku Biela pastelka, Deň narcisov, alebo školskú akciu Vianočný punč, prípadne zbierku drogérie pre rodiny v núdzy a mnohé ďalšie.

„Pred vianočnými sviatkami sa moje kolegyne so žiakmi zapojili aj do populárnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. K výzve sa pridalo mnoho žiakov, čo nás všetkých potešilo. Vyzdvihnúť musím aj iných kolegov, ktorí sa zapájajú do rôznych aktivít počas celého školského roka. Mám radosť, že aj takýmto spôsobom pomáhame tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ uzavrela K. Tajbošová.