Naše nadácie pomáhali počas celého roka

Neoddeliteľnou súčasťou akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sú nadácie. Prostredníctvom nich putuje každoročne množstvo prostriedkov na pomoc a podporu jednotlivcom alebo rôznym zoskupeniam. Nadácie získavajú financie z dvoch percent daní, ale aj z darov od fyzických či právnických osôb. Aj keď rok 2023 ešte nie je uzavretý, čitateľov chceme oboznámiť s činnosťou Nadácie Železiarní Podbrezová a Nadáciou Miška Sotáka.

Nadácia Železiarne Podbrezová darovala pre oblasť školstva sumu viac ako 74-tisíc eur, zdravotníctvo bolo podporené čiastkou 47-tisíc eur a do sociálnej sféry išlo viac ako 11-tisíc eur. Finančný príspevok bol odsúhlasený aj kultúrnej oblasti v celkovej výške 42-tisíc eur a na športové aktivity putovalo dvetisíc eur.
Za zmienku určite stojí dnes už tradičná pomoc Nemocnici s poliklinikou v Brezne. Podporili sme tiež občianske združenie Zdravé pľúca a ich zaujímavý projekt na čiastočné pokrytie nákladov spojených so zabezpečením inštrumentov pre robotický systém DaVinci na Kliniku hrudníkovej chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin.

Spomenúť možno tiež podporu činnosti občianskeho združenia Svetielko nádeje Banská Bystrica. Išlo o finančný dar určený na čiastočné pokrytie nákladov spojených s kúpou nového automobilu na prepravu chorých detí z detskej onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Keďže je pre nás dôležitý región, podporili sme, okrem iného, aj Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, ktorý oslavoval už neuveriteľných 100 rokov svojej činnosti. Nezabúdame ani na seniorov, kde sme prispeli, napríklad, na náklady spojené so zakúpením ovocných a okrasných kríkov a stromčekov pre klientov zariadenia sociálnych služieb.

Nadácia Miška Sotáka sa venuje predovšetkým mladým ľuďom, a preto práve im bola určená pomoc v oblasti školstva, zdravotnej starostlivosti či podpora talentov v športe. Nemožno zabúdať ani na každoročný príspevok našim zamestnancom, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti. Na tento účel bolo vynaložených viac ako 10-tisíc eur.

Žiadostí o podporu je mnoho, ale uspokojiť môžeme len takú časť záujemcov, na ktorú máme financie v rozpočte.

Ďakujeme za tohtoročné príspevky, ktoré pomohli naplniť naše poslanie a veríme, že zamestnanci prispejú aj v budúcom roku cez príjmy z dvoch percent daní našim nadáciám, a tak pomôžu v plnení jej cieľov.