Poďakovanie za mikulášsku nádielku

Ďakujeme vedeniu a zamestnancom akciovej spoločnosti Tále za mikulášsku nádielku pre deti hospitalizované na detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Rovnako ďakujeme za vianočné prekvapenie – finančný dar, ktorí nám venovali obchodníci z akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a členovia kolkárskeho oddielu.

Za všetkých odovzdal dar Pavol Kühnel z odboru predaja a marketingu, ktorý je zároveň manažérom kolkárskeho klubu ŠK Železiarne Podbrezová. Finančné prostriedky budú použité na kúpu inhalátora.

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov. Kolektív detského oddelenia NsP Brezno