Editoriál

Milí čitatelia,

končí sa ďalší kalendárny rok. Býva pravidlom, že práve v tomto období zvykneme bilancovať. Zamýšľame sa, čo sme za uplynulých dvanásť mesiacov stihli, zažili, čo nám urobilo radosť alebo, naopak, čo nás zarmútilo. Aj v našej redakcii sa obzeráme za rokom 2023. Priniesol nám mnoho nových skúseností, poznatkov, ale i zážitkov. Zažili sme vážne i veselé situácie, občas zhon pred redakčnou uzávierkou, no vždy sme sa tešili, keď sme v rukách držali čerstvý výtlačok nášho dvojtýždenníka. Každé číslo bolo niečím špecifické a výnimočné.

Sme radi, že ste sa do tvorby obsahu pravidelne zapájali. Či už pri spracovaní jednotlivých tém alebo ste nám posielali pozdravy, fotky, prípadne správne odpovede do krížovky. Celkovo dvadsaťpäť vydaní obsahovalo dokopy presne dvesto strán. Desiatky článkov, fotografií, tisíce slov, milióny písmeniek. Aj u nás občas úradoval novinársky škriatok, no ako sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí. Tešíme sa na spoluprácu aj v budúcom roku.

Znovu sa vám budeme snažiť prinášať aktuálne spravodajstvo z prostredia podbrezovských železiarní, jej dcérskych spoločností, ale i ďalších oblastí, v ktorých naša akciová spoločnosť zanecháva výraznú stopu. V neposlednom rade si budeme všímať aj vás, našich kolegov, pretože mnohí máte zaujímavé koníčky alebo sa venujete niečomu výnimočnému. Budeme sa naďalej tešiť vašej priazni, spätnej väzbe, ale i novým nápadom.

Ďakujeme vám za celý uplynulý rok a prajeme vám všetko dobré v tom nadchádzajúcom. Počas sviatkov si dostatočne oddýchnite, aby sme sa v januári opäť zišli pozitívne naladení a pripravení plniť si svoje povinnosti.