V novembri odišli

do predčasného
starobného dôchodku
Stanislav ANTAL
Jozef BABEĽA
Ing. Miroslav BELLA
Ján BÉREŠ
Milan BÉREŠ
Peter BOHÁČIK
Pavol BOŠEĽA
Eva CIBUĽOVÁ
Miroslav ČIEF
Ján DIVOK
Ján DVORSKÝ
Oľga ENGLEROVÁ
Pavol FAŠKO
Ján GERGEĽ
Ľubomír GIERTLI
Ján CHUDIC
Peter IVANIČ
Peter KAJČÍK
Jozef KAJDA
Ján KŇAZÍK
Zuzana KOVÁČOVÁ
Ján MALIČKÝ
Eva MIRILOVIČOVÁ
Ľubomír MITUNÍK
Marta MITUNÍKOVÁ
Peter NAGY
Jaroslav ONDREJKOVIČ
Peter OSTRIHOŇ
Alena PANČÍKOVÁ
Vladimír PEPICH
Dušan POTKÁNY
Alena RIDZOŇOVÁ
Miroslav RUSNÁK
Zdeno RUŽIČKA
Anna SOJAKOVÁ
Pavol STACHURA
Eva ŠÁRIKOVÁ
Iveta ŠKVARKOVÁ
Miroslav ŠNÍRER
Miloslav ŠUPKA
Pavol ŠÚR
Cyril ŤAŽKÝ
Peter TIŠŤAN
Ing. Vladimír TONDRA
Pavol TURŇA
Peter TURŇA
Jozef VETRÁK
Oľga VIŠTÍKOVÁ
Iveta VLČEKOVÁ
Peter VONDERČÍK
Peter VOZÁR
Anna VOZÁROVÁ
do starobného dôchodku
Elena MARKOVÁ
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.