Poďakovanie

Chceli by sme sa úprimne poďakovať generálnemu riaditeľovi Železiarní Podbrezová Vladimírovi Sotákovi, ktorý nám pomohol v ťažkej situácii. Môj manžel Štefan Auxt absolvoval náročnú onkologickú operáciu. Pán Soták mu ako bývalému zamestnancovi ŽP sprostredkoval uskutočnenie operácie v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a zaujímal sa o jeho zdravotný stav aj počas hospitalizácie. Veľmi si vážime jeho ľudský prístup a to, že mu nezištne podal pomocnú ruku. Svojím konaním nás presvedčil, že má veľké srdce, a preto mu chceme touto formou poďakovať. Manžel sa úspešne zotavuje, a to má pre nás nevyčísliteľnú hodnotu.

Manželka a deti s rodinami