Žiaci a zamestnanci školy skrášlili okolie v súlade s prírodou

Do skrášľovania okolia sa zapojili aj zamestnanci školy. Foto: J. ČiefSúkromná spojená škola Železiarne Podbrezová získala z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške takmer 7 600 eur. Ide o prostriedky v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu, ktoré boli použité na realizáciu projektu Rozkvitnime pre včely. Vďaka dotácii sa podarilo skrášliť areál školy v súlade prírodou. Žiaci zároveň nadobudli nové vedomosti, ale i pracovné zručnosti.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvorenie fungujúceho ekosystému, zvýšenie biodiverzity, revitalizácia a doplnenie včelích úľov, zvýšenie druhovej pestrosti bylín a drevín, osadenie vyvýšených záhonov, vytvorenie hmyzích domčekov, kŕmidiel a nádobiek na pitie, čím bola podporená prirodzená biodiverzita.

Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie materiálov (plagátov a brožúr) a vzdelávacích aktivít pre deti a žiakov z okolitých materských a základných škôl, ktoré sú zamerané na popularizáciu chovu včiel, prirodzených opeľovačov, ale cieľom je i zvýšenie povedomia o biodiverzite, chránených, pôvodných a inváznych druhoch rastlín.

Prvou aktivitou bolo vysadenie drevín vlani na jeseň. Vysadili sme cez 60 krov a stromov – rakytníky, marhule, čerešne, egreše, ríbezle, mišpule či arónie, čím sme vytvorili zdroje potravy a prirodzený úkryt pre živočíchy. Taktiež sme osadili kompostéry. 

Do vyvýšených záhonov boli nasadené medonosné kvety. Foto: J. ČiefV zime žiaci pracovali ako včielky a pripravovali vzdelávacie materiály a aktivity pre deti, ktoré zrealizovali v Základnej škole Kláry Jarunkovej v Podbrezovej. Išlo o takzvané rovesnícke vzdelávanie.

Na jar sme zrevitalizovali staré úle a zakúpili tri nové. Zaobstarali sme včelstvo a pomôcky, ktoré sú nevyhnutné pre starostlivosť o včely. Žiakov zapájame do starostlivosti o včely formou záujmového vzdelávania, teda krúžku.

Osadili sme šesť nových vyvýšených záhonov, do ktorých sme posadili medonosné kvety. V ich okolí sme vysiali medonosnú zmes, aby sme vytvorili kvitnúcu lúku, ktorá bude lákať nielen včely, ale aj iné opeľovače. Pre hmyz sme vytvorili tri hmyzie domčeky, v ich blízkosti sme umiestnili aj dve kamenné pitítka, aby okrem zdrojov potravy opeľovačom nechýbal zdroj vody.

Slávny dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen povedal: „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové nádherné vydanie.“ My sa už teraz tešíme z nadchádzajúcich vydaní toho nášho kúsku prírody.