Príprava na významný veľtrh trvala niekoľko týždňov

Súčasťou prípravy na veľtrh bol aj vizuál z dielne R. Ryboviča.V nemeckom Düsseldorfe sa v uplynulých dňoch uskutočnil významný medzinárodný veľtrh TUBE & WIRE 2024 (veľtrh vrcholil v deň vydania aktuálneho čísla). Stretli sa na ňom najvýznamnejšie a najsilnejšie spoločnosti z celého sveta, ktoré sa zaoberajú výrobou a distribúciou oceľových rúr. Zastúpenie mala aj ŽP Group, ktorá sa podujatia zúčastňuje pravidelne už niekoľko rokov. Ešte pred odchodom našich zástupcov do Nemecka sme sa bližšie pozreli na celkové prípravy a oboznámili sa, čo je cieľom účasti podbrezovských železiarní na takom veľkom podujatí.

„Na výstavisku v Düsseldorfe sa stretávajú zástupcovia spoločností z desiatok krajín. Koná sa každé dva roky a ide o najväčší veľtrh výrobcov oceľových rúr na svete,“ informovala Petra Szczepaniaková z odboru predaja a marketingu a pokračovala: „Podujatie vytvára priestor na upevnenie pracovných väzieb s našimi súčasnými partnermi. Zároveň ponúka možnosť nadviazať nové spolupráce a dozvedieť sa o všeobecných trendoch vo výrobe rúr, inováciách či novinkách. Je to priestor aj na výmenu skúseností a informácií zo sveta ocele. Okrem samotných výrobcov rúr, ktorí prezentujú svoju činnosť, sa na výstavisku pravidelne zúčastňujú aj skladníci či výrobcovia zariadení na výrobu a spracovanie rúr.“

V tomto roku sa na veľtrh prihlásilo viac ako 1 200 vystavovateľov. „Budeme prezentovať komplexnú činnosť našej spoločnosti, predstavíme výrobný proces, inovácie, ale aj spoluprácu s dcérskymi spoločnosťami. Takisto chceme priblížiť aktivity akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová v oblasti ochrany životného prostredia a spoluprácu s našou dcérskou spoločnosťou Tom-Ferr z Maďarska vo výrobe zváraných rúr ťahaných za studena,“ doplnila.

Dlhé prípravy

Prípravy na veľtrh trvajú mesiace. Je potrebné všetko zabezpečiť v dostatočnom predstihu. „Samotná príprava je veľmi špecifická. Najskôr musíme našu spoločnosť na veľtrh registrovať, čo sme realizovali ešte v minulom roku. Nasleduje množstvo väčších či menších úloh. Vyberáme dodávateľa stánku, riešime jeho vizuálnu podobu a umiestnenie,“ pokračovala P. Szczepaniaková, ktorá doplnila, že priestor akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová na výstavisku mal v tomto roku rozlohu až 210 metrov štvorcových.

Zapojení aj informatici

Do prípravy na veľtrh sa zapojili aj pracovníci ŽP Informatika s.r.o. Vytvorili videoprezentáciu o našej spoločnosti a v Nemecku si návštevníci pozreli aj film z prostredia našej fabriky. „Prezentujeme sa medzi najväčšími spoločnosťami v oblasti hutníctva, preto si dávame záležať na každom detaile. Na veľtrhu sa zúčastňujú pracovníci podbrezovských železiarní z oblasti výroby, technického úseku a zásobovania. Ďalšiu skupinu tvoria zástupcovia jednotlivých dcérskych spoločností. Každý sa snaží priložiť ruku k dielu, aby sme potvrdili, že podbrezovské železiarne patria medzi významných producentov oceľových rúr v Európe i vo svete,“ dodala P. Szczepaniaková.

Viac o tom, ako veľtrh prebiehal, vás budeme informovať v budúcom vydaní novín Podbrezovan.