Úspešný rok pre Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky

V posledných rokoch vidíme rastúci záujem Slovákov o dôchodkové sporenie. Stále väčšia časť z nás preberá zodpovednosť za príjem počas dôchodku do vlastných rúk a prestáva sa spoliehať na štát.

V roku 2023 dosiahli všetky dôchodkové fondy Comfort lifeTB od Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) Tatra banky kladné zhodnotenie s priemerným výnosom 8,9 percenta. Najvyššie zhodnotenie 13,2 percenta zaznamenal fond Comfort lifeTB 2060 s najdlhším investičným horizontom, ktorý je určený našim najmladším sporiteľom.

Tým sa však dobré správy nekončia. V minulom roku vzrástol počet našich klientov o takmer 25-tisíc sporiteľov na novú rekordnú úroveň 307-tisíc a celková suma, ktorú sme im od nášho vzniku zarobili, presiahla k 31. decembru 2023 sumu 130 miliónov eur. Až 97,5 percenta všetkých našich klientov je v zisku.

V porovnaní s konkurenciou dosiahol vážený priemer výkonností našich dôchodkových príspevkových fondov v päťročnom horizonte 19,3 percenta, čo je najlepší výsledok na trhu.

Vyššie príspevky klientov

Pozitívny trend sme zaznamenali aj v tom, že klienti si na svoj doplnkový dôchodok sporia stále viac. Priemerný mesačný príspevok klienta je na úrovni 35 eur a priemerný príspevok od zamestnávateľa narástol ku koncu roka na rekordných 50 eur. Z aktívnych klientov (s aspoň jedným príspevkom v roku 2023) dostáva príspevok od zamestnávateľa 59 percent sporiteľov.

Vďaka tomu sa zvýšil priemerný odhad doplnkového dôchodku aktívne sporiacich klientov DDS Tatra banky na sumu 271 eur mesačne, pričom tento doplnkový dôchodok im bude vyplácaný počas desiatich rokov. Je to suma, o ktorú bude v priemere dôchodok našich klientov vyšší. Zároveň však znamená aj vyšší životný štandard v starobe. Práve to je zmyslom a poslaním doplnkového dôchodkového sporenia.

Ak chcete vedieť viac alebo máte záujem o uzatvorenie zmluvy v DDS Tatra banky, kontaktujte svoju mzdovú účtovníčku, ktorá vám so všetkým pomôže.