Drevené poškodené palety je možné zakúpiť za výhodnú cenu

Palety je možné odkúpiť po splnení administratívnych podmienok. Foto: M. Gončár

Odbor zásobovania Železiarní Podbrezová a.s. ponúka na predaj zamestnancom našej spoločnosti použité poškodené palety, ktoré sú celé a neporezané. Prípadní záujemcovia si ich môžu odkúpiť za výhodnú cenu po splnení administratívnych podmienok.

V prípade záujmu musí kupujúci kontaktovať telefonicky, prípadne emailom ekonomické oddelenie odboru zásobovania na klapke 3517. Osobná návšteva nie je potrebná. Po nahlásení osobných údajov – meno a priezvisko, osobné číslo a prevádzka ŽP a.s., bude vystavená a schválená elektronická žiadanka drobného predaja.

Po kompletne vyplnenej a schválenej žiadanke si môže kupujúci naložiť palety pred skladom žiaruvzdorného materiálu, kde sú uložené. Predaj sa uskutočňuje každý utorok od 7.30 do 13. hodiny v starom závode.

„Palety je možné odobrať svojpomocne alebo kupujúci požiada zamestnancov skladu, aby mu ich naložili vysokozdvižným vozíkom na pripravené vozidlo,“ informoval Martin Antalík, vedúci skladového hospodárstva odboru zásobovania Železiarní Podbrezová a.s.

Povinnosťou kupujúceho je, aby bolo vozidlo, na ktoré budú palety naložené, odvážené po príchode do priestorov starého závodu a váha zaznamenaná do príslušného dokumentu. Poverený zamestnanec automobilovej váhy vystaví kupujúcemu žiadanku, ktorú kupujúci podpíše. Následne sa kupujúci odoberie do pokladne ekonomického úseku v starom závode,  kde uvedenú sumu uhradí a bude mu vystavený pokladničný doklad.

Po zaplatení a kontrole na strážnom stanovišti môže opustiť areál Železiarní Podbrezová. Podmienkou na odvoz je vlastné auto alebo prívesný vozík, na ktorý bude náklad umiestnený.

„Odbor zásobovania má pomerne veľké množstvo paliet, ktoré ponúkame zamestnancom našej spoločnosti v cene 5 eur za tonu bez DPH. Kupujúci si môže odobrať ľubovoľné množstvo, pričom nie je možné odkúpiť iné drevo ani bukové preklady,“ doplnil M. Antalík.