Súťaž medzi zmenami v ťahárni rúr

Víťazstvo bolo založené na kvalite a efektívnosti využitia pracovného času

Víťazná zmena „C“ zo strediska úpravňa výroba 2. Foto: T. KubejSúťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v ťahárni rúr nás informoval Juraj Štulrajter, špecialista systému kvality.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2023?

– Uplynulý rok nebol vôbec ľahký. Súťaž medzi zmenami bola poznačená značným poklesom objemu výroby, predovšetkým v druhom polroku. Kvôli zachovaniu zamestnanosti sme museli pristúpiť k povinnému čerpaniu dovoleniek. Niektoré výrobné strediská boli nútené prejsť zo štyroch zmien na tri. Ľudia z rozpustených zmien posilňovali ostatné zmeny aj v iných výrobných strediskách.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo pribudli vlani nové hodnotiace prvky?

– Kritériá súťaže sa osvedčili, preto sú také isté ako v minulých ročníkoch.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Ako som už spomenul, najviac ovplyvnil priebeh súťaže pokles výroby, ale nemôžeme zabudnúť ani na odchod väčšieho počtu skúsených dlhoročných zamestnancov do predčasného dôchodku koncom minulého roka.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2023.

– Víťazným kolektívom v prevádzkarni ťaháreň rúr za uplynulý rok sa stala zmena „C“ zo strediska úpravňa výroba 2, pracujúca pod vedením majstra Ladislava Pohorelca.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– Ich víťazstvo bolo založené na kvalite a efektívnosti využitia pracovného času.