Osemnásti žiaci úspešne ukončili štúdium a prevzali si výučné listy

Úspešní absolventi trojročných študijných odborov. Foto: J. Čief

Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s. blahoželá jednému z úspešných absolventov. Foto: J. ČiefDňa 25. júna sa v klubovni Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výučných listov. Za prítomnosti Jána Villima, člena Predstavenstva a personálneho riaditeľa ŽP a.s. a Petra Kohúta, člena Dozornej rady ŽP a.s. si výučné listy prebrali žiaci učebných odborov hutník a obrábač kovov.

Štúdium v uvedených učebných odboroch úspešne ukončilo vykonaním záverečnej skúšky v aktuálnom školskom roku 18 žiakov. „Pri absolvovaní skúšky preukázali nielen svoje teoretické, ale aj praktické vedomosti. V odbore obrábač kovov prospeli štyria chlapci. V odbore hutník študovalo 14 žiakov, z toho dvaja prospeli s vyznamenaním, jeden prospel veľmi dobre a 11 prospelo,“ informovala Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.

Kristián Sojak (vľavo) a Patrik Hudák (vpravo) boli odmenení za študijné výsledky. Foto: J. ČiefZa študijné výsledky bola odmenená dvojica Patrik Hudák a Kristián Soják.

Počas odovzdávania výučných listov boli Komenského plaketou ocenení aj majstri odborného výcviku. V školskom roku 2023/2024 to boli Ján Molčan a Ľubomír Kriška. Praktickej príprave žiakov priamo na pracoviskách vo fabrike sa venujú inštruktori. Ocenení Ján Turis a Michal Kupec si prevzali ďakovný list s voucherom. „Všetkým oceneným patrí moje poďakovanie za odvedenú prácu, trpezlivosť a ochotu odovzdávať vedomosti mladšej generácii,“ dodala M. Pindiaková.

Žiak počas praktickej časti záverečnej skúšky. Foto: J. Čief