Okrem výrubu drevín rieši oddelenie hospodárskej správy aj komunikáciu s novou upratovacou spoločnosťou Slovclean

Dňa 1. októbra 2021 vzniklo v Železiarňach Podbrezová (ŽP) nové oddelenie hospodárskej správy (HS), ktoré je organizačne zaradené pod odbor technického a investičného rozvoja. Jeho úlohou je správa a údržba všetkých budov patriacich pod ŽP a.s., zabezpečenie rôznych druhov opráv, sumarizácia revíznych správ s prípadným odstraňovaním nedostatkov zistených počas revízií a ďalšie. HS zabezpečuje aj … Čítať ďalej