Letný kemp informatikov na Univerzite Mateja Bela

Naši žiaci počas letného kempu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Foto: SSŠ ŽP

Na základe memoranda o spolupráci, uzatvoreného medzi Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. a Súkromnou spojenou školou Železiarne Podbrezová, sa v rámci aktivít počas maturitných skúšok konal Letný kemp informatikov, ktorého sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka so zameraním na profiláciu informatika. Kemp prebiehal v priestoroch univerzity pod vedením tamojších pedagógov.

Študenti sa oboznámili s oblasťami informatiky, ktoré obohatili ich obzor a ukázali rôznorodosť oblastí využitia profilácie ich študijného odboru. Veríme, že podobné akcie rozšíria ich vedomosti a vzbudia záujem o danú oblasť. Ku kempu sa vyjadrili i niektorí jeho účastníci.

Juraj Pepich, I.H

– Som rád, že som sa mohol zúčastniť kempu na UMB. Získal som mnoho nových informácií, ktoré teraz môžem aplikovať na hodinách informatiky. Spoznal som nové programy, ktoré mi umožnia rozšíriť pestrosť programu, dokážu ho zlepšiť alebo prispôsobiť, aby fungoval efektívnejšie. V kempe sme sa naučili tvoriť jednoduchšie hry, pracovať s photoshopom či rôznymi inými programami. Celkovo sa mi páčilo a veľa som sa naučil.

Patrícia Slováková, I.H

– Na letnom kempe nás oboznámili s programovacím jazykom Python. Pracovali sme aj s programom Arduino, cez ktorý sme zapájali ovládač a rozsvecovali diódu. Všetko, čo sme v kempe zažili, bolo zaujímavé a určite mi to dalo veľa. Bol to super zážitok. Kemp odporúčam každému, kto sa chce naučiť niečo nové.

Marko Spevák, I.H

– Učili nás nový programovací jazyk Python. Takisto sme vytvárali našu novú hru a robili sme aj technickú prácu cez Arduino. Na kempe som sa naučil základy nového programovacieho jazyka a zistil som, že nie je vôbec ľahké vytvoriť hru. Učiteľ, ktorého sme mali, bol príjemný a rád pomohol, keď bolo potrebné. Kemp bol zábavný a aj ja som sa veľa naučil.

Jakub Gašperík, II.H

– Na letnom kempe sa mi veľmi páčilo, pretože sme sa naučili základy programovania v Pythone a zužitkovali sme pritom vedomosti z hodín praktickej informatiky, ktoré sme mali v škole. Určite by bolo super, keby sme mali takéto akcie častejšie.

Samuel Gregor Rybovič, II.H

– Zo svojho trojdenného pobytu na UMB som si odniesol nielen nové vedomosti v oblasti programovania, kde som sa naučil programovať v jazyku Python, ale aj svoju prvú hru a dve ceruzky s osobnými motívmi. Na UMB sme však nešli len kvôli hodinám Pythonu, ale mohli sme si vyskúšať aj písanie 3D perom a vrátili sme sa naspäť do minulosti, k začiatkom počítačov, v ich vlastnom mini múzeu počítačov, myší, klávesníc, písacích strojov a rôznych ovládačov. Osobne som bol so svojím zážitkom nadmieru spokojný a teším sa na možný budúci workshop.