Výučné listy si prebralo jedenásť absolventov

Absolventi po slávnostnom prevzatí výučných listov. Foto: J. Čief

Dňa 21. júna úspešne ukončilo trojročné štúdium záverečnou skúškou jedenásť žiakov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová. Sedem absolventov získalo výučný list v učebnom odbore obrábač kovov a štyria v učebnom odbore hutník. Do zamestnania v našej akciovej spoločnosti by v najbližších týždňoch mala nastúpiť väčšina z nich.

Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s. blahoželá jednému zo žiakov. V popredí riaditeľka školy Miriam Pindiaková. Foto: J. ČiefUž nasledujúci deň po úspešnej záverečnej skúške sa na pôde Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová uskutočnilo slávnostne odovzdávanie výučných listov. Za účasti Jána Villima, člena Predstavenstva a personálneho riaditeľa ŽP a.s., Miriam Pindiakovej, riaditeľky Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová a triedneho učiteľa Ivana Štubňu si výučné listy prebralo všetkých jedenásť úspešných absolventov.

„S radosťou môžem skonštatovať, že vďaka trpezlivosti a snahe kolegov vo vedení, učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a v neposlednom rade triedneho učiteľa, všetci žiaci zvládli skúšku úspešne. Moje poďakovanie patrí aj hlavným inštruktorom Tomášovi Gemzickému, Andrejovi Jursovi, Slavomírovi Pančíkovi a ostatným inštruktorom, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení bezproblémového priebehu skúšok,“ povedala po skončení slávnostného aktu M. Pindiaková.

V aktuálnom školskom roku nastala zásadná zmena v organizácii záverečnej skúšky. Stredné odborné školy na celom Slovensku boli povinné zabezpečiť ju podľa jednotných zadaní platných pre školský rok 2022/2023. Žiadna škola tak nemohla použiť pri záverečnej skúške v daných učebných odboroch vlastné spracované témy.

„Formou jednotného zadania sa záverečná skúška konala po prvýkrát. Preto sme sa po konzultácii so skúšobnou komisiou zhodli na tom, že táto forma mala aj svoje nedostatky. Spracované pripomienky zašleme ďalej na posúdenie stavovským a profesijným organizáciám. Absolventom blahoželám a prajem veľa osobných i pracovných úspechov,“ dodala na záver riaditeľka.