Stredná oprava žíhacej pece opäť úspešná

Žíhacia pec č. 5, ktorá začiatkom júna prešla strednou opravou. Foto: T. Kubej

V technologickom toku výroby presných rúr tvoria žíhacie pece jeden z podstatných a neodmysliteľných uzlov. Preto je dôležitá ich pravidelná údržba. V dňoch 1. až 8. júna bola v prevádzkarni ťaháreň rúr realizovaná stredná oprava žíhacej pece č. 5, ktorá bola opäť úspešná.

„Venovali sme sa lokálnej oprave výmurovky, výmene poškodených horákov a oprave chladiaceho kanála. Rovnaký dôraz bol kladený na hlavný pohon celej žíhacej pece,“ povedal Ivan Farkaš, vedúci žíhacích pecí a úpravne. V prevádzkarni ťaháreň rúr je spolu sedem žíhacích pecí, z toho dve v dielni 1 a päť v dielni 2. „Podobné opravy sú nevyhnutné pre bezporuchový stav danej žíhacej pece do ďalšej opravy a dôležité najmä pre kvalitu tepelného spracovania. Žíhaciu pec č. 5 sme spustili 8. júna v prvej zmene a v nasledujúci deň v prvej zmene sa už žíhalo,“ doplnil.

Do strednej opravy boli zapojení zamestnanci centrálnej údržby spoločne s externou firmou Eco next s.r.o. Na oprave výmurovky sa podieľali aj pracovníci oceliarne, takzvaní „bieli murári“. Ostatné práce realizovali zamestnanci žíhacích pecí. „Chcem poďakovať všetkým zamestnancom, nielen z našej akciovej spoločnosti, ale aj z externej firmy, ktorí sa podieľali na strednej oprave, za ochotu a profesionálny prístup,“ dodal na záver I. Farkaš.