Stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr dopadla dobre

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola zrealizovaná v termíne od 19. do 22. júna. Po ukončení opravárenských prác sme postupne odskúšali funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok v prvej zmene – bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia v príprave vsádzky a výrobe lúp. V druhej zmene sme následne uskutočnili teplé … Čítať ďalej

Stredná oprava žíhacej pece opäť úspešná

V technologickom toku výroby presných rúr tvoria žíhacie pece jeden z podstatných a neodmysliteľných uzlov. Preto je dôležitá ich pravidelná údržba. V dňoch 1. až 8. júna bola v prevádzkarni ťaháreň rúr realizovaná stredná oprava žíhacej pece č. 5, ktorá bola opäť úspešná. „Venovali sme sa lokálnej oprave výmurovky, výmene poškodených horákov a oprave chladiaceho … Čítať ďalej

Stredná oprava v oceliarni

V prevádzkarni oceliareň bola v druhej polovici apríla realizovaná plánovaná päťdňová stredná oprava. Celkovo sa na nej, okrem zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, podieľali aj pracovníci z jedenástich externých firiem. V jej závere boli uskutočnené studené skúšky a v ten istý deň, počas prvej pracovnej zmeny, bola spustená výroba. Stredná oprava je charakteristická mnohými naplánovanými … Čítať ďalej

Oprava koľají bude pokračovať druhou etapou v auguste

Počas aprílovej strednej opravy v oceliarni využili odstávku prevádzkarne aj pracovníci koľajovej dopravy. Opravovali úseky železničnej vlečky aj samotné koľajnice v areáli našej spoločnosti. Viac informácií o realizovaní opráv, ich priebehu, ale aj o plánoch do nasledujúcich mesiacov nám poskytol Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava. Aké opravy ste realizovali a ako prebiehali? – Počas strednej … Čítať ďalej

V oceliarni realizovali strednú opravu

Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň sa uskutočnila v plánovanom termíne od 5. do 9. decembra. Podieľali sa na nej interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby, elektroúdržby a výrobní pracovníci oceliarne. Do strednej opravy boli v značnom rozsahu zapojené aj prevádzkarne doprava a energetika. Z dôvodu veľkých rozsahov prác sme naše kapacity doplnili aj zamestnancami externých firiem, … Čítať ďalej

Pásový žeriav zo šrotového poľa Piesok prešiel generálnou opravou

Pásový žeriav (evidenčné číslo 199), ktorý je využívaný v šrotovom poli Piesok, prešiel v uplynulých týždňoch generálnou opravou. Na stroji s nosnosťou 36 ton boli odstránené viaceré nedostatky. Žeriav slúži akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová od roku 1977. Servis vykonala firma ND LOR Uničov, a.s. „Oprava sa začala 2. augusta a bola ukončená úradnou skúškou 6. … Čítať ďalej

Do strednej opravy v oceliarni sa zapojilo viac ako sto ľudí

V predposledný augustový týždeň sa v prevádzkarni oceliareň uskutočnila pravidelná stredná oprava. Viac ako 120 zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a externých firiem realizovalo viacero opráv na jednotlivých zariadeniach. Jednou z najnáročnejších akcií bola výmena transformátora na elektrickej oblúkovej peci EAF. Zmienenou výmenou sa zakončila inovácia vysokonapäťového sústrojenstva transformátor-tlmivka na peci EAF. Vynoveniu predchádzala závažná … Čítať ďalej

Stredná oprava technologického zariadenia v hydrocentrále Piesok

V dňoch 22. až 26. augusta vykonali pracovníci prevádzkarne energetika v hydrocentrále Piesok strednú opravu technologického zariadenia. Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu rozvádzacích lopatiek, obežných kolies turbín a výmenu puzdra pod upchávkou na turbíne č. 2. Pracovníci vymenili kožené tesnenia na piestniciach pre ovládanie guľových šupátok oboch turbín a na potrubných rozvodoch … Čítať ďalej

Ďalšia úspešná stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola zrealizovaná od 20. do 22. júna. Po ukončení opravárenských prác bola postupne odskúšaná funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok v prvej zmene – bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia na príprave vsádzky a výrobe lúp. V druhej zmene boli uskutočnené teplé skúšky spojené s … Čítať ďalej

Portálový žeriav prešiel generálnou opravou

Sklad polotovarov je dôležitý logistický prvok prevádzkarne oceliareň a jeho dominantou je portálový žeriav č. 241. Tento žeriav je uspôsobený na prekladanie kontinuálne odlievaných oceľových blokov pomocou magnetov upevnených na traverze. Celý sklad polotovarov je v exteriéri, preto sú všetky jeho zariadenia, a najmä žeriav, vystavené poveternostným vplyvom. V zime sú to nízke teploty alebo … Čítať ďalej

Žíhacia pec prešla strednou opravou

Žíhacia pec číslo 4 v prevádzkarni ťaháreň rúr má za sebou strednú opravu. Ako informoval Ivan Farkaš, vedúci pracovník žíhacích pecí a úpravne, opravu vykonávali zamestnanci prevádzkarne ťaháreň rúr, centrálnej údržby, bieli murári a pracovníci externých firiem. „Počas strednej opravy žíhacej pece číslo 4 sme realizovali viacero úloh. Spomeniem, predovšetkým, servis keramických horákov, čistenie výmenníkov … Čítať ďalej

Zo žeriavu v „šropovni“ odstránili kabínu, ďalší bude demontovaný

V hale bývalého skladu plechov (tzv. šropovňa), v areáli starého závodu, prebiehajú v súčasnosti rozsiahle búracie práce. Naši zamestnanci, spolu s pracovníkmi externých firiem, halu kompletne vypratúvajú. Po dokončení všetkých naplánovaných úloh bude v jej priestoroch sklad. Vzhľadom na súčasnú ekonomicko-politickú situáciu doma i vo svete musia zamestnanci odboru zásobovania vyvíjať enormné úsilie, aby získali … Čítať ďalej

Energetici čakali na vhodné počasie, aby mohli začať s opravou

  V dňoch 14. a 15. marca bola uskutočnená oprava privádzača DN 900 z vodojemu Rígeľ do hydrocentrály v Jasení. Pracovníci prevádzkarne energetika pristúpili k oprave, keďže je nutné realizovať ju len za určitých poveternostných podmienok. Na Rígli, vo výške približne 196 metrov nad elektrárňou, sa nachádza nádrž s objemom 10 000 m3, ktorá slúži … Čítať ďalej

Valcovňa bezšvíkových rúr má za sebou ďalšiu strednú opravu

  Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola zrealizovaná v termíne od 12. do 23. decembra. Po ukončení opravárenských prác bola postupne odskúšaná funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok v prvej zmene 23. decembra bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia na príprave vsádzky, výrobe lúp a výrobe rúr. Na prvý sviatok … Čítať ďalej

V oceliarni realizovali viacero veľkých opráv

  V závere roka 2021, v termíne od 6. do 9. decembra, sa súbežne na všetkých strediskách prevádzkarne oceliareň uskutočnila plánovaná zimná odstávka. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne a elektroservisu. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečovali prevádzkarne energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne … Čítať ďalej

Pravidelná údržba technologických zariadení je pre nás dôležitá

  „V súčasnosti máme plné ruky práce s prípravou najväčších opráv v oceliarni a valcovni bezšvíkových rúr.“ Výmena statora motora pretlačovacej stolice vo valcovni bezšvíkových rúr. Foto: I. Farárik   Technologické zariadenia v našej spoločnosti vyrábajú nepretržite dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Ich pravidelná údržba v prevádzkarňach oceliareň, ťaháreň rúr a valcovňa bezšvíkových rúr je preto nutná. … Čítať ďalej