Portálový žeriav prešiel generálnou opravou

Pohľad na portálový žeriav č. 241. Foto: T. Kubej

Sklad polotovarov je dôležitý logistický prvok prevádzkarne oceliareň a jeho dominantou je portálový žeriav č. 241. Tento žeriav je uspôsobený na prekladanie kontinuálne odlievaných oceľových blokov pomocou magnetov upevnených na traverze.

Celý sklad polotovarov je v exteriéri, preto sú všetky jeho zariadenia, a najmä žeriav, vystavené poveternostným vplyvom. V zime sú to nízke teploty alebo námraza od blízkeho Hrona, v lete zase vysoké teploty a dážď. Pre udržanie dobrého technického stavu a spoľahlivej prevádzky bolo potrebné vykonať generálnu opravu všetkých jeho celkov.

Generálna oprava prebiehala postupne po etapách. Počas predchádzajúcich rokov boli vymenené troleje žeriavovej dráhy, elektroinštalácia pojazdu žeriavu a napájania magnetov. Vlani prebehlo opieskovanie konštrukcie, oprava zvarov a náter konštrukcie. V dňoch 14. až 17. júla bola oprava zavŕšená výmenou elektroinštalácie zdvihu a pojazdu mačky.

Prevádzkareň centrálna údržba zabezpečila už vlani prípravu projektovej dokumentácie a výrobu úplne nových rozvádzačov s využitím modernejších prvkov aj s ohľadom na vyššiu bezpečnosť. Okrem výmeny rozvádzačov a kabeláže bolo doplnené aj protipreťažovacie zariadenie založené na meraní váhy zaveseného bremena. Po dlhej príprave boli, v spolupráci zámočníkov a elektrikárov s tromi externými firmami, počas štyroch náročných dní vymenené všetky spomenuté časti elektroinštalácie, ako aj podvozky žeriavu a kolesá pojazdu mačky. Celá oprava bola ukončená 18. júla úspešnou úradnou skúškou.