Lokomotívy majú za sebou skúšobnú prevádzku

Zmodernizované lokomotívy najazdili viac ako 500 motohodín. Foto: M. Gončár

V závere marca tohto roku boli v našej spoločnosti slávnostne uvedené do prevádzky modernizované lokomotívy rady 723.7. Po troch mesiacoch používania majú za sebou skúšobnú prevádzku.

Ako informoval Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava, účelom skúšobnej prevádzky bolo overenie jazdných vlastností modernizovaných lokomotív v infraštruktúre železničnej vlečky akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

„Na základe kladných výsledkov bolo Dopravným úradom Slovenskej republiky vydané Povolenie podstatnej zmeny dráhového vozidla na radu 723.7. Následne by nám v najbližších dňoch malo byť doručené Povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky. Týmto sa legislatívny proces uvedenia dráhového vozidla do prevádzky ukončí,“ informoval P. Krajan.

Dôkladná prehliadka

Modernizované lokomotívy najazdili doteraz na vlečke ŽP a.s. od 3 000 do 4 500 kilometrov a prekročili hodnotu 500 motohodín (mth). Podľa návodu na údržbu je pri 500 mth naplánovaná počiatočná prehliadka a servis v rozsahu „Start Up.“

„Spomínaná prehliadka bola vykonaná v druhej polovici júna. Realizovali ju zamestnanci servisu CZ LOKO a.s. na všetkých lokomotívach. Účelom bolo lokomotívy dôkladne prehliadnuť, dotiahnuť všetky spoje, skontrolovať funkčnosť agregátov a vymeniť oleje a filtre,“ pokračoval vedúci prevádzkarne. Ako ďalej doplnil, súčasne boli odstránené aj niektoré drobné nedostatky, ktoré sa prejavili počas skúšobnej prevádzky.

Počas ďalšieho používania bude vedenie a zamestnanci prevádzkarne naďalej postupovať podľa Cyklov periodických preventívnych kontrol, prehliadok a opráv, predpísaných v návode na údržbu. 

„Pevne verím, že rušňovodiči si už ovládanie a jazdné vlastnosti modernizovaných lokomotív osvojili a oceňujú zmenu k lepšiemu, najmä dobrý výhľad, tichú a klimatizovanú kabínu a ergonómiu stanovišťa rušňovodiča,“ doplnil P. Krajan a dodal: „Na záver chcem aj touto cestou poďakovať vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. za schválenie modernizácie a aj spoločnosti CZ LOKO a.s. za dodanie lokomotív. Dodávka bola realizovaná v predstihu bez problémov a v požadovanej kvalite.“

Spokojnosť rušňovodičov

Jaroslav Úradník si obsluhu nových lokomotív spolu s kolegami pochvaľuje. Foto: M. GončárZmodernizované lokomotívy predstavujú nielen zvýšenie komfortu, ale najmä znížené prevádzkové náklady a nižšiu poruchovosť. Obnovené mašiny si pochvaľujú aj tí najpovolanejší – rušňovodiči, ktorí majú na starosti ich obsluhu. Potvrdili to slová jedného z nich – Jaroslava Úradníka: „Oproti pôvodným lokomotívam je z kabíny oveľa lepší výhľad, čo považujeme za obrovskú výhodu. Rovnako tak tlmenie okolitého zvuku. Jeden z najväčších plusov je tiež klimatizovaná kabína, čo oceňujeme najmä v týchto horúcich dňoch. Človek sa tak nepotí a s klimatizáciou je obsluha oveľa príjemnejšia.“

Podľa J. Úradníka nemožno zabúdať na dizajn. Už na prvý pohľad pôsobia lokomotívy zaujímavo aj po estetickej stránke. „Počas skúšobnej prevádzky sme nepostrehli žiadne negatíva. Investícia do obnovy mala určite zmysel a som rád, že môžeme jazdiť na takýchto parádnych strojoch,“ pokračoval J. Úradník.

Zároveň pripomenul, že obsluha moderných prístrojov sa výrazne nelíši od pôvodnej verzie, hoci aj v tomto smere nastali určité zmeny. „Prenos výkonu v motore je ten istý, čiže nafta a elektrina. Obsluha je podobná, niektoré novinky nám predstavili zamestnanci firmy CZ LOKO. Spolu s ostatnými kolegami máme absolvovanú skúšku, ktorá platí na staré i nové lokomotívy. V našom prípade sme len doladili detaily a obsluhujeme staršie i novšie verzie. Jazdenie v nových lokomotívach je však ďaleko komfortnejšie,“ dodal.