Poďakovanie

 Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva v Brezne vyslovuje srdečné a úprimné poďakovanie Nadácii Železiarne Podbrezová za poskytnutý sponzorský dar – finančný príspevok. Vďaka tejto pomoci a podpore sa nám podarilo kúpiť ovocné a okrasné stromčeky, ktoré si klienti svojpomocne zasadili  v areáli zariadenia. Nadácia Železiarne Podbrezová finančným príspevkom podporila klientov pri ich nácviku pracovných zručností a prispela tak k skvalitneniu prostredia a ich životných podmienok v Špecializovanom zariadení Kotva.

Vašu pomoc si vážime a veríme, že i v budúcnosti podporíte naše projekty a aktivity. Ďakujeme!

Štatutárny zástupca OZ DOMOV pri ŠZ Kotva