Žiaci „žijú“ bohatými aktivitami od začiatku školského roka

Vyučovací proces v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP) nie je len o nasávaní vedomostí počas štandardných hodín v jednotlivých triedach. Zahŕňa aj široké spektrum podujatí, ktoré formujú žiakov po odbornej i ľudskej stránke. Už od začiatku aktuálneho školského roka je naša škola v tomto smere mimoriadne aktívna a žiakom tak poskytuje pútavé vzdelávanie. Tí ho kvitujú a vnímajú ako atraktívne spestrenie vyučovacieho procesu.

Žiaci absolvovali aj exkurziu v Železiarňach Podbrezová. Foto: SSŠ ŽP
Žiaci absolvovali aj exkurziu v Železiarňach Podbrezová. Foto: SSŠ ŽP

Viac nám prezradila Miriam Pindiaková, riaditeľka SSŠ ŽP.

Školský rok netrvá ani dva mesiace, ale žiaci z našej školy sa už stihli zapojiť do mnohých aktivít. Ktoré by ste spomenuli?

– Som veľmi rada, že sa u nás život, po náročnom období pandémie a aj rekonštrukcie, vracia do pôvodných koľají, pretože škola s obmedzeniami a bez žiakov nie je škola. Netradičné formy vyučovania, experimentálne vyučovanie a zážitky z jednotlivých akcií sú oveľa účinnejšie a zostávajú v pamäti. O niektorých aktivitách od začiatku školského roka sme vás už informovali, ale bolo ich ďaleko viac. Pre žiakov prvých a druhých ročníkov oboch organizačných zložiek sme zorganizovali účelové cvičenia, ktoré sme realizovali v rôznych lokalitách v okolí, napríklad na trase Valaská – Potôčky – Bystrá – Lazná – Banisko, na Chopku či Dedečkovej chate. Každoročne sa zapájame do Európskeho dňa jazykov, kde si žiaci preveria nielen svoje jazykové znalosti. Aj vyučovanie biológie v prvom ročníku bolo realizované netradičnou formou – žiaci sa zúčastnili Európskej noci výskumníkov v Banskej Bystrici a exkurzie v novom závode Železiarní Podbrezová. Študenti, ktorí už riešia otázku, kam sa vydajú po maturite, sa zúčastnili európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2023, ktorý sa konal v Bratislave.

Medzi žiakmi sú obľúbené aktivity v prírode. Čo je ich primárnym cieľom?

– Účelové cvičenia, ktoré v spolupráci s triednymi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy organizovali Alexander Jirmer a Ludmila Peťková, boli zamerané najmä na stmelenie kolektívu a podporu tímovej práce. Samozrejme, žiaci si overili aj svoje zručnosti v zakladaní ohňa, poskytovaní prvej pomoci či orientácii v teréne. Atraktívne bolo tiež prespávanie vo voľnej prírode, spojené s pozorovaním nočnej oblohy. Zúčastnilo sa ho sedem žiakov pod dozorom pedagóga Jána Peteraja. Na netradičnej hodine biológie sa žiaci s Martinou Stierankovou vybrali preskúmať miestnu krajinu, a to nielen z geografického, ale aj biologického hľadiska. Snažili sa zorientovať v mape, povedať si základné informácie o geologickom podloží, ale tiež o činnosti vody v krajine. Žiaci skúmali pomocou EcoLab boxov chemické zloženie vody, pH či obsah rôznych látok. Venovali sa tiež spoznávaniu fauny a flóry vo vodnom ekosystéme. Počasie nám počas jednotlivých aktivít v prírode prialo a mohli sme si užiť krásu jesennej prírody a nádherné výhľady na Nízke Tatry.

Spomínali ste aj vedeckú aktivitu Európska noc výskumníkov. Ktoré ročníky sa jej zúčastnili a čo bolo jej poslaním?

– Podujatia sa zúčastnili študenti druhého a tretieho ročníka gymnázia so zameraním na informatiku, STEAM a prírodné vedy. Sprevádzali ich naše pedagogičky Martina Stieranková a Miroslava Svinčiaková. Išlo o 17. ročník festivalu, ktorý je najväčšou celoeurópskou iniciatívou, zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií. V 37 vedeckých stánkoch mali žiaci možnosť vyskúšať si rôzne experimenty a dozvedieť sa veľa nových informácií. Najviac ich zaujali témy Radón v ovzduší, Ekotoxicita vody, Ako verejnosť, vedci a umelá inteligencia môžu mapovať rozšírenie inváznych rastlín, Experimenty s vodou, Fyzika v hračkách a Urban exotic – plaz ako domáci miláčik.

Škola a fabrika sú akoby spojené nádoby. Aj preto sa žiaci pravidelne zúčastňujú exkurzií v starom i novom závode. Ako vnímali prehliadku, keď po prvýkrát videli na vlastné oči fungovanie výroby?

– Nedávna exkurzia bola pre žiakov II. H triedy veľkým zážitkom. Zúčastnili sa jej v rámci predmetu technika, ktorý vyučujem študentov profilácie STEAM. Okrem mňa ich sprevádzali po fabrike poverení zamestnanci prevádzkarní valcovňa bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr. Žiaci mali možnosť pozorovať jednotlivé výrobné technológie priamo v praxi, čo je pre nich určite prínosom.

Európska noc výskumníkov v Banskej Bystrici. Foto: SSŠ ŽP
Európska noc výskumníkov v Banskej Bystrici. Foto: SSŠ ŽP

Nielen výlety v prírode a exkurzie sú pre stredoškolákov vítaným spestrením vyučovacieho procesu. V rámci formovania mladých ľudí sa zameriavate aj na zdokonaľovanie cudzích jazykov a ochranu životného prostredia. Preto ste aj v tomto smere zorganizovali viacero aktivít. Ktoré z nich to boli?

– Počas dvoch septembrových dní sa žiaci všetkých ročníkov odbornej školy, pod vedením Romany Dovalovej a Dariny Gillovej, zapojili do Európskeho dňa jazykov a kvízom oslávili svoju jazykovú rozmanitosť. V rámci Erasmus Day, ktorý sa konal na gymnáziu, prebiehali vzdelávacie workshopy o včelách a zdravom životnom štýle. „Zatočili sme s odpadom“ v okolí školy a v určených lokalitách v Lopeji a Brezne a urobili tak niečo pre životné prostredie.

Za pozornosť zaiste stoja charitatívne akcie – zbierka Biela pastelka či Ponožkový október. Čiže žiakov vychovávate nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke. Aká je z ich strany odozva na tento typ podujatí a prečo považujete za dôležité formovať ich aj v tomto smere?

– So žiakmi sa zapájame do charitatívnych aktivít a dobrovoľníckej činnosti každoročne. V poslednom čase intenzívne vnímame potrebu nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. A práve preto sa vďaka iniciatíve viacerých pedagógov – Lucie Gubárovej, Kataríny Tajbošovej, Martiny Stierankovej a ďalších kolegov zapájame do rôznych úloh výchovného charakteru. V rámci projektu Ekocharity a Recyklohier zbierame textil ako pomoc pre ľudí v núdzi, pričom chránime životné prostredie a dávame veciam druhú šancu. Ďalej sme zorganizovali zber bateriek a starých mobilov, ktorý ešte prebieha do konca októbra. Pravidelne sa zapájame do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Aj tento rok sa naša škola zapojila do výzvy „Ponožkový október 2023.“ Žiaci a zamestnanci môžu darovať nové ponožky – dámske i pánske, rôzne veľkosti a farby pre ľudí, ktorým chýbajú a sú umiestnení v zariadení Domov dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON Dubová.

Ako vidieť, vyučovací proces vo vašej škole je poriadne pestrý. Budete v aktivitách pokračovať aj v ďalších mesiacoch školského roka?

– Určite áno, pretože v spolupráci s kolegami, školským parlamentom a žiakmi, máme naplánovaných ešte veľa zaujímavých aktivít, na ktoré sa už teraz tešíme. V súčasnosti sa 16 žiakov odbornej školy, v sprievode dvoch pedagógov, zúčastňuje mobilít v rámci projektu Erasmus+ v Českej republike. Jedna skupina sa vzdeláva v Brne a ďalšia v Třinci, ale o tom budeme podrobnejšie informovať v niektorom z ďalších vydaní novín Podbrezovan. V najbližšom období nás čaká Kabu – vítanie prvákov oboch organizačných zložiek, a to nielen v škole, ale aj na školskom internáte, pripravená je ďalšia mobilita žiakov v Žďáre nad Sázovou a v neposlednom rade aj stužkové slávnosti našich maturantov. Aktivít, ktoré sme v poslednom období zrealizovali, bolo naozaj veľa a nie je ľahké ich opísať pár vetami. Pre žiakov však boli veľmi prínosné, poučné a zaslúžia si aj moju pochvalu za ochotu, pomoc a aktivitu, s ktorou sa zapájali do plnenia jednotlivých úloh. Všetky podujatia, ktoré sme v uplynulom období uskutočnili, mali úspech. Poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na ich organizácii, príprave a pevne verím, že do konca školského roka nás čaká ešte množstvo veľmi zaujímavých a vzdelávacích akcií.