Editoriál

Záver októbra sa u nás spája nielen s chladnejším jesenným počasím, ale aj s prechodom na zimný čas. Tento rok si posunieme ručičky na ciferníkoch o hodinu späť v poslednú nedeľu v mesiaci, čiže si dlhšie pospíme. O zmene času sa už roky vedú polemiky, hovorilo sa o jeho zrušení, dokonca v Európe prebehla anketa, pričom väčšina opýtaných bola za ponechanie letného. V súčasnosti však ostáva v platnosti, že k zmene dochádza dvakrát v roku. A prečo to tak je? Prvoradým cieľom je šetrenie energie a čo najefektívnejšie využívanie svetelných podmienok. Zimný čas je nastavený tak, aby poskytoval čo najviac denného svetla v ranných hodinách, keď sa väčšina ľudí pohybuje alebo pracuje. Mnohí striedanie kritizujú a poukazujú na negatívny dopad na biologický rytmus človeka. Striedanie času by sa však v Európskej únii malo skončiť, pričom medzi krajinami panuje zhoda, aby bol zvolený čas rovnaký v celej Európe. Pandémia koronavírusu otázku zrušenia odsunula na neskôr. Kedy sa tak definitívne stane, nateraz isté nie je. Vieme len to, že čas si budeme meniť minimálne do roku 2027.

Zmena času
Nezabudnite, že koncom mesiaca nastáva posun času. Na zimný čas prechádzame v nedeľu, 29. októbra, o 3. hodine ráno, kedy sa čas posunie o jednu hodinu dozadu na 2.00 hod.