Marcel Adamčák: Za výnimočnými firmami sú fascinujúce príbehy

Na tvorbe dokumentu Novodobá história Železiarní Podbrezová sa významne podieľal aj Marcel Adamčák z odboru predaja a marketingu. V rozhovore pripomenul odkaz, ktorý film so sebou nesie, ale poukázal aj na skutočnosť, že dielo umožní lepšie pochopiť vnímanie značky ŽP Group. Nielen o tom sme sa s jedným z tvorcov snímky rozprávali.

 

Ako by ste charakterizovali vznik filmu Novodobá história Železiarní Podbrezová?

– Za výnimočnými firmami sú často fascinujúce príbehy – o ich histórii, vzniku, problémoch, s ktorými sa museli vysporiadať počas svojej existencie, o rozhodnutiach, ktoré museli manažmenty prijať a o výzvach, ktorým museli čeliť. Životopisy, prípadne filmy o histórii, oživujú minulosť a pomáhajú divákom lepšie sa vžiť do postáv alebo udalostí z predošlých rokov. Takéto príbehy môžu byť silnými motivátormi, umožňujú totiž hlbšie zapojenie publika a pomáhajú lepšie porozumieť danej téme. Video o novodobej histórii našej spoločnosti, ktoré bolo dokončené v tomto roku, tieto ciele sleduje a napĺňa.

Na čo sa môže divák tešiť vo filme?

– Oceľová rúra je na prvý pohľad jednoduchý výrobok. Divák uvidí, koľkými technologickými uzlami materiál prechádza, koľkokrát je oceľ, respektíve rúra zohriata, schladená, delená a skúšaná, kým je pripravená, aby slúžila svojmu účelu. Uvidí, akú dlhú cestu prejde, kým sa stane produktom na dopravu médií ako ropa alebo plyn, kým nám privedie vodu alebo teplo, kým sa stane dielom našich automobilov, súčasťou konštrukcie domov alebo spotrebičov. No ani zďaleka to nie je len o výrobe.

Ako ste naznačili, dielo nehovorí len o výrobe v Železiarňach Podbrezová, ale podrobne mapuje celú štruktúru spoločnosti…

– Film umožní divákovi porozumieť, čo znamená značka Železiarne Podbrezová Group. Toto video, a nebojím sa použiť slovo dielo, vysvetľuje, ako sa spoločnosť zrodila a rozvinula do stavu, v akom je dnes. Neukazuje len technológiu a výrobok, ale pokrýva rozsiahly záber činností, v súvislosti so starostlivosťou o zamestnancov a s ich kultúrnym a spoločenským vyžitím. Práve zamestnanci sú totiž to najcennejšie, čo spoločnosť má.

Film poukazuje tiež na investície, ktoré vedenie vkladalo a neustále vkladá do rozvoja a udržateľnosti technológií, ale aj na akvizície realizované v rámci vertikálnej integrácie výrobného reťazca na strane vstupov (ŽP EKO QELET, KBZ, ŽIAROMAT) a na strane výstupov (Transmesa, TomFerr). Čas potvrdil správnosť prijatých rozhodnutí a realizovaných akvizícií.

Aké posolstvo video so sebou nesie?

– Film je spracovaný dokumentárne. Použité sú aj archívne fotografie a pamätné predmety, ktoré pomáhajú demonštrovať, ako sa spoločnosť, respektíve značka, vyvíjala v priebehu histórie od 19. storočia až po súčasnosť. 

Na konci príbehu je odkaz pre nás všetkých – pre pracovníkov, komunitu, spoločenstvo, dodávateľov, odberateľov… Odkaz je vyjadrený slovami generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová: „Naša spoločnosť je jedna rodina – rodina železiarov, ktorá je a bude veľká a silná.“