Zamestnanci navrhujú rozšíriť benefity

V Podbrezovane č. 17 bol uverejnený prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorým sme zisťovali váš názor na súčasné pracovné podmienky v našej spoločnosti. Z odpovedí zamestnancov z rôznych úsekov, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili, vyplýva nasledovné.

Najpozitívnejšie ste hodnotili istotu stáleho zamestnania, potom náplň vašej práce a úroveň bezpečnosti na pracovisku. Spokojní ste aj so vzťahmi na pracovisku, s balíkom ponúkaných benefitov a s materiálnym i technickým vybavením svojho pracoviska. Neutrálny názor ste vyjadrili na možnosť zvyšovania si kvalifikácie a na možnosť pracovného postupu. Najmenej ste spokojní so mzdovým ohodnotením za vykonávanú prácu.

V prieskume spokojnosti nás tiež zaujímalo, ktoré z ponúkaných benefitov zo sociálneho fondu sú pre vás atraktívne. Ukázalo sa, že preferujete benefity v nasledujúcom poradí: vyplatenie ďalších miezd zamestnancom – dovolenková a vianočná mzda, kvalita stravovania, odmeny pri významných pracovných a životných jubileách, zdravotná starostlivosť o zamestnancov – rehabilitačné pobyty, sauna, telocvičňa a podobne, odmeny darcom krvi, vyššie odstupné, vyššie odchodné do dôchodku, možnosť doplnkového dôchodkového sporenia, ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy, poskytovanie zliav na rôznom poistení – cestovnom, privátneho majetku a podobne, možnosť návštevy kultúrnych či športových podujatí. Za najmenej významný benefit ste určili možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú kartu.

Mnohí z vás, ktorí ste sa do prieskumu zapojili, ste navrhli ďalšie zaujímavé benefity. Uviedli ste, že by ste znova uvítali mať grátis, respektíve za zvýhodnenú cenu, vstup na plaváreň Mazorníkovo i na kúpalisko do Podbrezovej, taktiež aj na klzisko v Brezne. Navrhujete poskytnúť darcom krvi finančnú odmenu či rehabilitačné pobyty aj pre žeriavnikov.

Za všetky zaslané odpovede, nové návrhy na ďalšie benefity i prejavené názory vám ďakujeme a ako sme sľúbili, jedného z vás odmeníme. Vyžrebovali sme Vieru Prečuchovú z prevádzkarne ťaháreň rúr, ktorá si môže vecnú cenu osobne vyzdvihnúť na prvom poschodí personálnej budovy pri starom závode.