Nové poznatky a zručnosti nadobudli v Českej republike

Zľava: I. Majer, M. Pindiaková a J. Villim odovzdávajú žiakom certifikáty. Foto: J. Zajko

Aj v tomto školskom roku sa žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová zapojili do projektu ERASMUS+ „Poďme rozvíjať naše vedomosti a zručnosti.“ V rámci neho na niekoľko dní navštívili partnerské školy v Českej republike – v Brne, Třinci a v Žďáre nad Sázavou. Okrem získavania poznatkov spoznali krajinu a navštívili mnohé zaujímavé miesta.

Jednotlivé mobility vyhodnotili v priestoroch Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. Záverečnej prezentácie sa okrem samotných žiakov zúčastnili členovia pedagogického zboru a medzi prítomných zavítal i Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

V úvode sa hosťom prihovorila Miriam Pindiaková, riaditeľka školy. Vyzdvihla prínos projektu a poďakovala kolegom, ktorí žiakov sprevádzali. Mobilitu následne zhodnotila Romana Dovalová, koordinátorka projektu ERASMUS+.

Pozitívny ohlas

Po príhovoroch žiaci prezentovali, čo počas pobytu v Českej republike zažili. Odniesli si domov nové poznatky a zároveň utužili kolektív.

„Jednotlivých mobilít sa v tomto školskom roku zúčastnilo 26 žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Projekt bol zameraný na rozvíjanie odborných kompetencií a získavanie nových zručností, zvyšovanie kvality a inovovanie vzdelávacieho procesu. Takisto bol zameraný aj na inklúziu žiakov. To znamená, chlapci zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nedostatkom príležitostí mali možnosť vycestovať a absolvovať mobilitu,“ povedala R. Dovalová.

Na mobilite v Třinci sprevádzal žiakov Juraj Pôbiš (vľavo). 	Foto: SSŠ ŽPPodľa koordinátorky prichádzali od žiakov pozitívne ohlasy, keďže niektorí nemali veľa možností na cestovanie. Preto sa veľmi tešili spoznávaniu nových miest. „Ocenili návštevu rôznych firiem, kde na vlastné oči videli výrobu. Mohli sa pýtať a dozvedieť viac o jednotlivých procesoch,“ pokračovala.

Koordinátorka poďakovala riaditeľke Miriam Pindiakovej za podporu projektu a takisto kolegom Ivanovi Majerovi, Jurajovi Pôbišovi a Rastislavovi Markovi za pomoc s prípravou a za sprevádzanie chlapcov na mobilitách.

Mnoho zážitkov

Jednotlivé prezentácie potvrdili, že mobilita splnila účel. Nadobudnuté vedomosti, ale i množstvo zážitkov boli pre žiakov príjemným spestrením vyučovacieho procesu. „Návšteva Brna bola veľmi zaujímavá. Dozvedeli sme sa veľa noviniek a zistili sme, ako to funguje v susednej Českej republike v rámci obrábania. Zároveň nás pobyt posunul po jazykovej stránke, keďže sme museli komunikovať aj v anglickom jazyku,“ povedal Matej Nosáľ, žiak odboru mechanik strojov a zariadení a pokračoval: „Rozdiely vo vzdelávaní sú, v porovnaní s Čechmi, len minimálne. Majú o niečo viac CNC prístrojov. Celkovo išlo o super skúsenosť. Okrem iného sme sa naučili väčšej zodpovednosti, keďže sme museli dodržiavať pravidlá. Každopádne, domov sme si odniesli množstvo poznatkov a zážitkov.“

V podobnom duchu hodnotil mobilitu Adam Harvan, žiak odboru hutník. So spolužiakmi navštívili Třinec, kde sa taktiež nachádzajú železiarne. „Náš pobyt bol veľmi zaujímavý. Nadobudli sme mnoho zručností, čo nám pomôže pri záverečných skúškach. Takisto sa mi páčilo mesto a aj ľudia, s ktorými sme sa stretli. Mobilitu hodnotím veľmi pozitívne.“

Ani Roman Hlásnik, žiak odboru mechanik elektrotechnik, nešetril pozitívami. „Mobilita v Žďáre nad Sázavou bola super, určite by som ju odporučil každému, kto takú možnosť má. Získali sme nové skúsenosti, zručnosti a spoznali krajinu. Zároveň sme utužili kolektív. Páčilo sa mi všetko a mám mnoho zážitkov.“

V závere si žiaci z rúk personálneho riaditeľa, riaditeľky školy a koordinátorky projektu prevzali certifikáty za úspešné absolvovanie mobility.