Na uloženie kalu poslúži nová izolovaná kazeta na Šiklove

Izolovaná kazeta číslo tri bola skolaudovaná už na jeseň minulého roka. Foto: M. Turňa

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová realizovala v uplynulom roku viacero významných investičných akcií. Podľa rozhodnutia jej vedenia je neodmysliteľnou súčasťou investovanie do environmentálnej oblasti. Jednou z takýchto akcií bola výstavba izolovanej kazety číslo tri na Šiklove. Kazety slúžia na uloženie neutralizačných a fosfatizačných kalov, vznikajúcich pri výrobe oceľových rúr v podbrezovských železiarňach.

Realizácia výstavby sa začala na jeseň roku 2022. Najskôr bolo potrebné vybaviť všetky administratívne povolenia a upraviť terén.

„Pripravili sme pôdu a začali so zemnými prácami. Na začiatku sme museli vyrobiť 25-metrový násyp. Zvolili sme určitú skladbu. Používali sme umelé hutné kamenivo, pochádzajúce z našej oceliarne, s výkopovou zeminou – čiže najskôr išla vrstva umelého kameniva, následne vrstva zeme a takto sme vytvorili jeden celok, pričom sme použili asi osemtisíc kubíkov spomínaného kameniva. Na úbočí vznikla človekom vytvorená akoby vaňa, do ktorej sa bude ukladať kal z ťahárne rúr,“ vysvetlil Marek Turňa, ktorý vykonával stavebný dozor. Po „založení“ svahu boli realizované statické skúšky podložia.

Naplnenie za šesť rokov

Súčasťou stavby sú izolačné vrstvy – íly, ílové tesnenie, HDPE fólie a geotextília. Majú zabrániť presakovaniu. „Stavba je v súčasnosti hotová, pričom kolaudácia bola realizovaná na jeseň minulého roka. V jarných mesiacoch pripravujeme výsadbu asi 6-tisíc sadeníc stromčekov, keďže pri realizácii projektu došlo i k čiastočnému výrubu stromov,“ avizuje M. Turňa. 

Samotná izolovaná kazeta sa naplní za približne šesť rokov. „Všetko závisí od rýchlosti výroby v podbrezovských železiarňach. Ak ide rýchlejšie, je i viac odpadu, čiže kazetu naplníme skôr.“ 

Len pre doplnenie informácií, prvá izolovaná kazeta je už naplnená a uzatvorená, pričom došlo k jej rekultivácii. Jej povrch je zelený a rastie tam vegetácia. Uzavretie kazety číslo dva je závislé od spustenia „trojky.“ Akonáhle bude k dispozícii povolenie na jej užívanie, začneme s prípravou uzatvorenia a rekultiváciou kazety číslo dva, ktorá už bude plná.

Projekt realizovala externá firma z Banskej Bystrice. „Má kvalitné technické vybavenie a celkové zabezpečenie na vynikajúcej úrovni. Zamestnanci spoločnosti používali pri práci technológiu GPS, ale i drony.“

Monitorovací systém

Izolované kazety majú vybudovaný monitorovací systém. Na sledovanie kvality podzemných vôd v ich okolí sú vybudované monitorovacie objekty – vrty, a to nad a aj pod izolovanými kazetami v smere prúdenia podzemných vôd. Pre sledovanie kvality vôd podložia kaziet slúži drenážny systém, vyúsťujúci do vsakovacích a monitorovacích šácht.

Prostredníctvom sledovania zmien polohy vybudovanej siete geodetických bodov monitorujeme aj možný pohyb na hrádzi ako aj v telese izolovaných kaziet.

Raz ročne, vždy na konci kalendárneho roka, sa topografiou izolovanej kazety vyhodnocuje skutkový stav kazety, konkrétne plocha pokrytá odpadom, objem odpadov, výpočet kubatúry a určenie voľnej kapacity samotnej izolovanej kazety.