Anna Kováčová: V tomto roku očakávame nárast dopytu po našich službách

Nakládka oceľových blokov do pristaveného vlaku v areáli starého závodu. Foto: M. Gončár

Prepravná spoločnosť ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. má za sebou turbulentný rok. Napriek tomu sa jej podarilo prekročiť plánovaný zisk, a tak možno hodnotiť vlaňajšok ako pomerne úspešný. V roku 2024 však stoja pred vedením nové výzvy.

Nielen o nich sme sa rozprávali s Annou Kováčovou, riaditeľkou spoločnosti ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

S akými výsledkami ste ukončili rok 2023?

– Začiatok roka 2023 sa niesol v pomerne optimistickom duchu i keď sme vedeli, že sa nebudú opakovať dosiahnuté výsledky z roka 2022. Očakávali sme teda pokles požiadaviek na obstaranie prepráv, ktorý bol v prvom polroku mierny. Dosahovali sme dobré výsledky. V druhom polroku sa situácia už nevyvíjala tak pozitívne a pokles prepráv bol evidentný, nie však väčší ako v krízovom roku 2009, kedy sme za dvanásť mesiacov obstarali 5 641 prepráv.

Takmer šesť a pol tisíc realizovaných prepráv v roku 2023 nám dáva možnosť hodnotiť vlaňajšok ako pomerne úspešný.

 Podarilo sa vám teda splniť plány?

– Plán tržieb za predaj vlastných služieb bol splnený na 98 percent pri skutočne dosiahnutej hodnote viac ako 12,2 milióna eur. Na nižšie tržby malo vplyv aj zníženie našich cien v polovici roka, čím sme chceli byť nápomocní obchodníkom v ŽP Group pri získavaní zákaziek. Plánovaný zisk pre rok 2023 bol splnený a aj prekročený.

Za dosiahnuté výsledky patrí veľká vďaka našim zamestnancom za ich úsilie a každodenné maximálne nasadenie pri plnení svojich pracovných úloh.

Skúsme sa na predošlé tvrdenia pozrieť optikou čísel. Koľko prepráv ste realizovali a v akom objeme?

– V mene spoločnosti ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. bolo v roku 2023 obstaraných 6 494 prepráv. Uvedený počet predstavuje 5 723 exportov do 22 európskych krajín (vrátane Slovenska) a 771 importov z deviatich krajín na Slovensko. Najsilnejšími exportnými krajinami boli Nemecko, Poľsko a Taliansko. Najviac importov bolo z Poľska. V minulom roku sme sa tiež podieľali na zabezpečovaní kombinovanej prepravy tovaru zo Železiarní Podbrezová do zámoria, pričom našou úlohou bolo prepraviť tovar do určených európskych prístavov – či už po ceste alebo železnicou. Hlavným druhom prepravy, ktorú obstarávame, je cestná preprava tovaru v plachtových návesoch, no v celkovom počte prepráv je zahrnutých aj 31 ucelených vlakov do Nemecka a niekoľko jednotlivých vagónov do prístavu Antverpy v Belgicku. Cez našu spoločnosť bolo po železnici prepravených 34,7 tisíc ton tovaru v 659 vagónoch. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo tiež k poklesu požiadaviek na zabezpečenie nadrozmerných prepráv, ktorých bolo v minulom roku 105 (v predchádzajúcom roku 180), do šiestich európskych krajín, najmä do Poľska a Talianska a jeden import z Čiech.

Vlaňajšok bol v ŽP a.s. poznačený zníženým objemom zákaziek. Pocítila to i vaša spoločnosť?

– ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje zákazníkom služby súvisiace s obstaraním prepravy tovaru, a to najmä exportných prepráv hutníckych výrobkov zo ŽP a.s. Činnosť našej spoločnosti a jej hospodárske výsledky sú teda závislé od objemu zákaziek a vyrobeného tovaru v ŽP a.s. Ak obchodníci z materskej spoločnosti prekonávajú ťažšie obdobie, náročnejšie je to aj pre nás. Síce je menej prepráv, ale je potrebné efektívne kombinovať menšie množstvá tovaru pre viacerých zákazníkov tak, aby sa dosiahlo maximálne vyťaženie vozidiel a odberateľom nevznikali vyššie náklady za prepravu.

Takéto kroky však prinášajú aj určité negatíva. Aké?

– Vzniká väčší počet nakladacích miest, zložitejšia je nakládka pre dodržanie poradia vykládok či dodržanie termínov a časových okien v jednotlivých vykládkach. Komunikácia medzi nami a obchodníkmi je oveľa intenzívnejšia. Je veľmi dôležité, aby sme sa v takomto náročnom období navzájom chápali, podporovali a spoločne sa nám podarilo čo najlepšie splniť požiadavky zákazníka, ktorému je tovar prepravovaný. Preto aj všetkým obchodníkom, expedientom a ostatným zainteresovaným ľuďom patrí poďakovanie za spoluprácu, ústretovosť a dôveru. Naďalej sa budeme snažiť byť ich stabilným obchodným partnerom a ponúkať im kvalitné, spoľahlivé a efektívne služby.

V uplynulom roku sa uskutočnili parlamentné voľby. Vy ste vyslovili želanie, aby mali politici aj po nich záujem pre kvalitné a odborné rozhodovanie v oblasti dopráv. Ako vnímate ochotu kompetentných venovať sa situácii na dopravnom trhu?

– V médiách už bola informácia, že kamióny budú suroviny a tovar prepravovať drahšie. Celá Európa, vrátane Slovenska, prudko zvyšuje mýto, zohľadňujúce aj emisie CO2, v zmysle novej európskej smernice Eurovignette. Samotný minister dopravy hovorí o nepopulárnom kroku, ktorý bude zvyšovať ceny tovarov a služieb, dodávok pre strategické výrobné podniky, ako aj export vyrobených produktov. Združenia dopravcov vo viacerých krajinách upozorňujú na dopady, ktoré táto smernica spôsobí. Zvýšené sadzby mýta sú totiž také, že ich dopravca nebude vedieť preniesť na seba a výrazne viac elektrických a vodíkových kamiónov, pre ktoré je nižšie mýto, zrejme ešte pár rokov nebude. Nemáme pre ne zodpovedajúcu infraštruktúru, sú veľmi drahé a zaostávajú v dojazde. Od decembra 2023 je nemecké mýto zvýšené o viac ako 80 percent. Od januára tohto roka vzrástlo mýto v Maďarsku asi o polovicu a v Rakúsku je síce navýšenie o niečo nižšie, ale v tejto krajine bola doteraz najvyššia sadzba. Od marca tohto roku majú byť zavedené zmeny v mýtnom systéme v Českej republike a od apríla i na Slovensku. Združenie Česmad Slovakia vyzvalo vládu, aby našla kompenzačné mechanizmy pre dopravcov, pretože kým sa na Slovensku o ekologizácii v cestnej nákladnej doprave len hovorí, iné krajiny EÚ aj konajú.

Môžete to konkretizovať?

– Napríklad, Taliansko a Španielsko už čoskoro začnú dávať príspevky svojim cestným dopravným firmám. A aj o tom je nerovnosť v konkurencieschopnosti medzi dopravcami.

Tiež blokády hraničných priechodov a protesty dopravcov poukazujú na nerovnosť a zvýhodňovanie zahraničných dopravcov po uvoľnení režimu povolení na základe Dohody medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave. Pokiaľ by vykonávali len bilaterálne prepravy, bolo by to v poriadku, ale oni si často prilepšia prepravami v rámci EÚ, ktoré predtým robili naši dopravcovia. Navyše to vedia robiť veľmi lacno, lebo dopravcovia z tretích krajín nemusia spĺňať podmienky ako dopravcovia EÚ. Netýka sa ich, napríklad, dodržiavanie minimálnych miezd vyslaných vodičov, nemusia dodržiavať kritériá na vzdelanie a kvalifikáciu vodičov v EÚ, finančnú spoľahlivosť a podobne. V národnohospodárskej politike je bežné, že si jednotlivé krajiny chránia svoj vnútorný trh a svojich podnikateľov. Aj preto združenie dopravcov zaslalo list ministrovi dopravy s návrhmi opatrení, ktoré vedia okamžite, aspoň čiastočne, pomôcť slovenským dopravcom a aj slovenskej ekonomike.

Česmad Slovakia tiež odoslal šesťdesiatim najväčším firmám v Slovenskej republike (vrátane ŽP a.s.) list s výzvou, aby pomohli zamedziť nelegálnemu podnikaniu v doprave, ktoré sa na Slovensku rozmáha. Ide o podnikanie rôznych subjektov, ktoré nespĺňajú zákonné náležitosti a zneužívajú toleranciu alebo nízku kapacitu kontrolných orgánov, ktoré by mali takéto správanie identifikovať a obmedziť.

Na záver už tradičná otázka. Aký vývoj očakávate z pohľadu vašej spoločnosti v roku 2024?

– Určite očakávame nárast dopytu po našich službách v porovnaní s minulým rokom. Veríme, že obchodníkom zo ŽP a.s. a ich partnerom sa podarí úspešne naplniť tohtoročné obchodné i finančné plány. Dúfame, že na dopravnom trhu sa vytvorí priestor na lepšie podmienky pre dopravné spoločnosti, zlepší sa podnikateľské prostredie a zvýši sa konkurencieschopnosť slovenských dopravcov. My potrebujeme realizovať prepravy so zodpovednými a spoľahlivými dopravcami, ktorí vedia dodržiavať dohodnuté termíny, majú skúsenosti s prepravou hutníckeho tovaru, dokážu plniť ďalšie požiadavky zákazníka a svoje služby poskytujú za reálne a akceptovateľné ceny.

Verím, že sa nám podarí v ďalšom období zúročiť doterajšie výsledky, skúsenosti a spoločne budeme rozvíjať naše snahy pre dosiahnutie vytýčených cieľov. K tomu nám všetkým prajem najmä veľa zdravia, šťastia, súkromných aj pracovných úspechov a množstvo príležitosti posúvať sa vpred.