Prvý ročník školského plesu

Na plese vládla výborná nálada. Foto: S. Spáč

Dňa 10. februára sa v Dome kultúry ŽP uskutočnil školský ples. Hlavným organizátorom bola Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová.

Plesu sa zúčastnilo 134 hostí,  najmä pedagógov a zamestnancov našej školy. Nechýbali ani ich blízki príbuzní, priatelia a známi. Do Podbrezovej zavítali aj učitelia z iných škôl z blízkeho okolia.

„Úsmevov a zábavy nie je nikdy dosť, preto sme sa rozhodli, že využijeme tohtoročnú plesovú sezónu a zorganizovali sme náš prvý školský ples. Aspoň na chvíľku sme sa mohli odpútať od svojich pracovných či iných povinností v spoločnosti svojich blízkych, kolegov, priateľov a známych. Verím, že to nebolo poslednýkrát. Boli by sme radi, ak by sa táto udalosť stala každoročnou tradíciou,“ vyslovila želanie riaditeľka školy Miriam Pindiaková.

Súčasťou večera bolo vystúpenie latinsko-amerických tanečníkov z Latin Dance Fusion. Do tanca a spevu zahrali aj Veselí chlapci z Horehronia a ako býva na plesoch zvykom, nechýbala ani tombola.

„Tento nezabudnuteľný večer by sa nám nepodarilo zrealizovať bez podpory nášho zriaďovateľa. Železiarne Podbrezová nám bezplatne poskytli spoločenské priestory. Vďaka štedrým sponzorom sme mohli šťastných výhercov odmeniť zaujímavými a hodnotnými cenami,“ povedala M. Pindiaková a na záver vydareného večera dodala: „Moje poďakovanie patrí kolegyniam a kolegom, ktorí sa podieľali na organizácii a príprave akcie, taktiež sponzorom a v neposlednom rade všetkým účastníkom plesu, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru plnú zábavy a tanca.“