Prváci si aj tento rok prevzali nové notebooky

 

Žiaci prvého ročníka Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová, profilácií Informatika a STEAM, dostali aj tento rok nové notebooky. Vďaka Nadácii Železiarne Podbrezová tak budú môcť využívať zariadenia nielen v škole, ale i doma, a to počas celého štúdia v našej strednej škole.

V úvode slávnostného odovzdávania privítala na pôde školy žiakov i hostí Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. Vyzdvihla spoluprácu školy so zriaďovateľom – akciovou spoločnosťou Železiarne Podbrezová a aj so spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. Zároveň popriala prvákom úspešné štúdium.

Spolu s Jánom Villimom, členom Predstavenstva a personálnym riaditeľom ŽP a.s. a Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o. odovzdali sedemnástim gymnazistom nové zariadenia a osobne im popriali, aby im slúžili počas celého stredoškolského štúdia.

Následne sa žiakom prihovoril Ján Gaboň. Pripomenul, že z odovzdávania notebookov sa stala pekná tradícia. Študentov oboznámil s možnosťami neustáleho napredovania v oblasti vzdelávania, predstavil možnosti budúcej spolupráce žiakov a ŽP Informatika s.r.o a spomenul aj úzku participáciu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Je dobré, že ste si vybrali na štúdium prírodné smery. Absolventov týchto odborov je na trhu práce stále nedostatok. Aj preto by ste mali mať garantované, že sa po skončení školy ľahko uplatníte. Dnes ste na prahu stredoškolského vzdelávania. Prajem vám, aby sa vám štúdium i záverečné maturitné skúšky vydarili. Zároveň vám želám, aby sa vám naplnili aj ostatné očakávania, ktoré každý z vás určite má,“ povedal v príhovore J. Gaboň.

Ján Villim vyslovil prianie, aby sa žiaci po skončení stredoškolského, respektíve vysokoškolského štúdia zapojili do tímu kolegov z našej dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. alebo v budúcnosti zostali pracovať v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

„Dnes sa všetko točí okolo informačných technológií. Preto vám prajem, aby vám notebooky slúžili a prostredníctvom nich ste získali veľa nových vedomostí. Verím, že sa vám počas rokov štúdia v našej škole bude dariť,“ povedal žiakom personálny riaditeľ.

ANKETA
Gymnazistov nové zariadenia potešili. Ihneď po prevzatí si notebooky otvorili a začali sa zoznamovať s ich používaním. Zhodli sa, že takýto benefit od školy a jej zriaďovateľa znamená značné uľahčenie stredoškolského štúdia. Opýtali sme sa ich, ako vnímajú takúto podporu a na čo budú notebooky využívať.

Matej Žiak: Určite je fajn, že nám škola poskytuje notebooky. Vnímam tento benefit veľmi pozitívne. Dostanem notebook a viem s ním pracovať počas celých štyroch rokov. Budem ho teda využívať najmä na štúdium a vzdelávanie.

 

 

Róbert Galovec: Som šťastný, že škola nám poskytuje notebooky už od začiatku štúdia. Je to super vec, hoci mám doma počítač. Notebook môžem využívať aj mimo domova. Používať ho budem najmä na vzdelávanie.

 

 

Jakub Kupec: Aj ja vnímam pozitívne tento benefit. Je veľmi dobré, že my žiaci dostávame takúto príležitosť zlepšovať sa v informačných technológiách, a to nielen v škole, ale i doma.

 

 

 

Magdaléna Michalíková: Je určite dobré, že aj tí, ktorí si nemôžu dovoliť zaobstarať si notebook, dostanú takúto techniku a môžu sa vzdelávať a rozvíjať svoje vedomosti. Nové zariadenie ma potešilo a budem ho využívať na vzdelávanie počas celých štyroch rokov.

 

 

Katarína Stieranková: Benefit v podobe notebooku vnímam rozhodne pozitívne. Určite mi uľahčí štúdium v tejto škole a som rada, že máme takúto možnosť, ktorá v iných školách nie je samozrejmosťou.

 

 

Gymnazisti majú pred sebou štyri roky štúdia na strednej škole. Uľahčia im ho aj nové notebooky. Foto: M. Gončár
Gymnazisti majú pred sebou štyri roky štúdia na strednej škole. Uľahčia im ho aj nové notebooky. Foto: M. Gončár