TIP NA VÝLET

Poďakovanie

V dňoch 30. augusta až 3. septembra sa uskutočnil 63. ročník Jaskyniarskeho týždňa, organizovaný pri príležitosti stého výročia objavenia Bystrianskej jaskyne. Podujatie organizovali jaskyniari zo Speleo Brezno, aj s podporou Nadácie ŽP, spoločnosťami ŽP EKO QELET a.s. a ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.
Aj touto cestou ďakujeme za ich podporu a spoluprácu, ktorú si nesmierne ceníme a vážime. Prajeme Vám všetko dobré v pracovnom, ale aj v osobnom živote.

Ľubomír Múka, predseda Speleo Brezno