Máme za sebou ďalší ročník ERASMUS DAYS

V októbri sa už siedmykrát konalo podujatie ErasmusDays, ktoré predstavuje oslavy programu Erasmus+ po celej Európe. Koordináciu zapojených organizácií zabezpečuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Do ErasmusDays 2023 sa zapojil rekordný počet organizácií, pričom tento rok sa uskutočnilo až 9 635 podujatí. Na Slovensku sa ich podarilo zorganizovať 173. Pre porovnanie, v roku 2022 ich bolo 104. Novinkou v tomto roku bolo predĺženie osláv ErasmusDays z pôvodných troch na šesť dní, počas ktorých mohla Európa zažiariť.

Aj my sme sa zapojili do tejto medzinárodnej iniciatívy. Naše Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová sme odprezentovali cez „Zelený Erasmus+“. Už dlhšie sa snažíme riadiť heslom „Budúcnosť je v našich rukách“ a učíme sa, aby to nebolo len našim mottom, ale najmä životným štýlom. Zorganizovanými aktivitami chceme poukázať na súčasnú problematiku vo svete a aspoň malou troškou pomôcť našej planéte.

Ľudským potrebám začali vládnuť globálne reťazce a online obchody a často ani nevidíme, čo všetko sa za tým skrýva.
Našou hlavnou témou pre tento rok bola fast fashion – rýchla móda, ktorá sa zameriava na rýchlosť a nízke náklady, používa lacné a nekvalitné materiály, ktoré sa po niekoľkých praniach znehodnotia a vyrába sa v krajinách s najlacnejšou pracovnou silou. Tento spôsob výroby oblečenia má veľmi negatívny dopad nielen na našu prírodu, ale prináša aj ľudské obete. Pracovníci v módnom priemysle sú často vykorisťovaní a prichádzajú do kontaktu s toxickými látkami. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac o tejto, pre životné prostredie, prehliadanej hrozbe a taktiež mali priestor preukázať svoju kreativitu a tvorivosť v súťaži o najlepší plagát.

Okrem iného sme sa venovali aj témam zdravého životného štýlu a taktiež včelám ako dôležitým súčastiam nášho ekosystému. V spolupráci s Technickými službami mesta Brezna sme vyčistili nábrežie Hrona a postarali sa o jesenné upratovanie nášho školského areálu a znečistených lokalít okolia Lopeja.
Boli sme nemilo prekvapení, čo všetko sme našli, o to viac sme si uvedomili potrebu šíriť myšlienku ochrany životného prostredia.
Veríme, že sme vás aj tento rok aspoň trochu inšpirovali.

Žiaci z našej školy mysleli aj na životné prostredie. Upratali nábrežie Hrona i vybrané lokality v časti Lopej. Foto: SSŠ ŽP
Žiaci z našej školy mysleli aj na životné prostredie. Upratali nábrežie Hrona i vybrané lokality v časti Lopej. Foto: SSŠ ŽP