Mäsové balíčky potešia aj v tomto roku

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami pripravuje akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) nielen pre svojich, ale aj pre bývalých zamestnancov opäť darček v podobe mäsového balíčka. Pred rokom dôchodcov milo prekvapila návšteva zo železiarní, no niektorých doručovatelia nezastihli doma, iní ani nechceli uveriť vlastným očiam, že pracovníci ŽP Bezpečnostných služieb naozaj prišli za účelom odovzdania balíčka s mäsovými pochutinami.

Aj preto sme sa na stránkach novín v tomto roku rozhodli informovať o distribúcii balíčka vopred, aby dôchodcovia nemali obavu z „neohlásenej návštevy“. Rozvážanie balíčkov pre nich bude zabezpečovať dcérska spoločnosť ŽP Bezpečnostné služby za asistencie pracovníkov odboru personalistiky a miezd ŽP a.s.

V tabuľke číslo 1 nájdete informácie, kedy naši pracovníci navštívia vašu obec či mestskú časť. Týmto vás žiadame, aby ste využili uvedené termíny a ak sa vám dá, prišli si prevziať balíček osobne, zjednodušíte tak samotné doručovanie. Ak sa vám nedá prísť na výdajné miesto v uvedenom čase, nevadí, naši pracovníci vás v ten deň navštívia aj u vás doma. Ak sa ani tak nepodarí odovzdať vám mäsový balíček od vedenia ŽP a.s., potom si v schránke nájdete lístok o tom, kde a kedy si ho môžete prísť prevziať. Výdajné miesta budú zriadené len v oblastiach s veľkým počtom dôchodcov. Do ostatných obcí bude distribúcia zabezpečená priamo na adresu. V týchto prípadoch vás pracovníci navštívia doma, v termínoch uvedených v tabuľke č. 2.

Mäsové balíčky budú distribuované na základe aktualizovaného adresára bývalým pracovníkom Železiarní Podbrezová a.s. Zoznam obsahuje mená a adresy tých, ktorí po roku 2018 odišli do dôchodku zo ŽP a.s. Ak ste do dôchodku odišli pred týmto rokom a nechodia vám noviny, potom ste dodnes nesplnili zákonnú povinnosť a nepodpísali ste Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len Súhlas). Aby ste obnovili dodávanie novín Podbrezovan, potom je potrebné prísť osobne na personálne a Súhlas podpísať alebo dokument zaslať na odbor personalistiky a miezd ŽP a.s., prípadne do redakcie novín Podbrezovan. Do budúcnosti tak získate opäť oprávnenie dostávať nielen noviny, ale aj spomínané balíčky od vedenia ŽP a.s. Súhlas nájdete na internetovej stránke novín, kde vám ho rodinní príslušníci pomôžu stiahnuť, vyplniť, vytlačiť a zaslať poštou alebo ho môžete priniesť osobne. Ak však noviny dostávate pravidelne, nemusíte robiť žiadne kroky navyše. Naďalej budete v zozname. Ohláste len prípadné zmeny (zmena bydliska, spoločná adresa s ďalším odberateľom novín a podobne).

Právo dostávať noviny Podbrezovan (a teda aj stolový kalendár alebo mäsové balíčky ako pozornosť od bývalého zamestnávateľa) majú len bývalí pracovníci akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Na výdajnom mieste, v lokalitách uvedených v tabuľke č. 1, bude v stanovenom čase pristavené vozidlo, z ktorého budú zamestnanci balíčky vydávať. Tie budú odovzdané len tým, ktorí majú bydlisko v prislúchajúcej lokalite k výdajnému miestu. Je potrebné, aby mali dôchodcovia so sebou občiansky preukaz na overenie identity. Ak bude preberať balík iná osoba, musí mať doklad totožnosti dôchodcu. Prevzatie balíka sa bude potvrdzovať podpisom.

Tabuľka č. 1

Lokalita Výdajné miesto Dátum Čas
Podbrezová, Lopej, Piesok jedáleň v Dome kultúry ŽP 4.12. a 5.12. 2023 od 10 – 14 hod.
Valaská, Hronec, Osrblie Námestie vo Valaskej 4.12. 2023 od 10 – 12 hod.
Brezno parkovisko medzi

 

futbalovým a hokejovým štadiónom

4.12. 2023 od 9 – 11,30 hod.
Mazorníkovo parkovisko pri Tajboš centre 4.12. 2023 od 12 – 14 hod.

 

Do lokalít, kde nebudú zriadené výdajné miesta, bude distribúcia zabezpečená priamo na adresy. Doručovanie bude prebiehať v jednotlivých dňoch, uvedených v tabuľke č. 2, od 8.00 do 15.00 hod. Ak nebude adresát zastihnutý na adrese alebo balík nebude doručený z iného dôvodu (napr. nefunkčný zvonček, uzamknutý vchod v bytovke a pod.), tak vám v schránke naši pracovníci zanechajú oznam s inštrukciami, kde a kedy si balíček môžete osobne prevziať.

Tabuľka č. 2

Lokalita (obce) Dátum
Podbrezová, Piesok, Lopej 6. až 8. 12. 2023
Brezno 5. až 8. 12. 2023
Valaská, Hronec, Osrblie 4.12. (poobede) až 6.12.2023
Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Utekáč, Hriňová 7.12. a 8.12.2023
Michalová, Pohronská Polhora, Tisovec 5.12. a 6.12.2023
Horehronie (obce od Beňuša po Pohorelú) 5.12. až 6.12.
Predajná, Jasenie, Horná a Dolná Lehota, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom 5.12. až 7.12. 2023
Nemecká až Banská Bystrica 4.12. až 6.12.2023