Pipex Italia funguje už tridsať rokov

V októbri ubehli tri desaťročia od založenia obchodnej spoločnosti Pipex Italia S.p.A. Dodnes patrí k najvýznamnejším predajným a marketingovým organizáciám v rámci spoločnosti ŽP Group, pričom v súčasnosti uvádza na trh výrobky v 39 krajinách a jej 26 zamestnancov sa stará o 350 zákazníkov po celom svete. Vlani sa firma podieľala 26 percentami na predaji výrobkov železiarní a od svojich začiatkov je pre nás hlavným obchodným a distribučným kanálom. Jej sídlo sa nachádza v talianskom meste Arona, pri brehoch jazera Maggiore a pobočka spoločnosti, so skladom s rozlohou 6 000 metrov štvorcových, v meste Bagnatica v blízkosti Milána. Na čele spoločnosti stojí Luigi Cuzzolin, ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady ŽP a.s. 

Meno spoločnosti Pipex sa spája so ŽP a.s. od deväťdesiatych rokov minulého storočia. V ťažkých časoch, keď si železiarne hľadali nové obchodné cesty smerom na západné trhy, sa práve táto obchodná akvizícia ukázala ako nenahraditeľná. Postupne pribúdali nové medzinárodné partnerstvá, či už so spoločnosťou Petrotube z Rumunska alebo Sisak z Chorvátska na prelome tisícročí. Významným krokom pre upevnenie si mena v Taliansku bolo založenie platformy Siderweb a pre európske trhy bol dôležitý vstup Pipexu do medzinárodného združenia  ESTA v roku 2002. Samotné združenie je funkčne rozdelené a prezidentom podskupiny ESTA pre presné rúry je v súčasnosti práve generálny riaditeľ Pipex Italia. Z minulosti sú dôležité aj ďalšie významné spolupráce a dohody, z ktorých je potrebné spomenúť: Project Steel Supply, Walsin Lihwa Group, Viohalco Group či 100 percentná akvizícia v TS Steel pred desiatimi rokmi a založenie dcérskej spoločnosti Pipex Deutschland GmbH. Posledným významným krokom bolo založenie Pipex Energy S.r.l. v roku 2021, ktorá sa zameriava na služby v oblasti znižovania produkcie oxidu uhličitého pre oceliarsky priemysel.

Pri príležitosti jubilea venovala Karla Wursterová, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku, vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová pamätnú medailu. Na snímke medaila z oboch strán.                                                      Foto: M. Jančovič
Pri príležitosti jubilea venovala Karla Wursterová, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku, vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová pamätnú medailu. Na snímke medaila z oboch strán. Foto: M. Jančovič

Misiou spoločnosti Pipex Italia naďalej ostáva najmä zabezpečenie vysokej kvality produktov a služieb pre svojich zákazníkov. Na dennej báze skladujú a distribuujú nielen výrobky ŽP a.s., ale aj produkty ďalších dodávateľov, ktoré dopĺňajú celkový sortiment. Ten tvoria najmä bezšvíkové rúry z uhlíkovej a legovanej ocele, bezšvíkové nerezové oceľové rúry, zvárané rúry z nerezovej ocele, bezšvíkové rúry z medi a medených zliatin, rúrové tvarovky, oceľové bloky, duté profily, kruhové oceľové tyče a ďalšie výrobky, ktorými dopĺňajú sortiment určený pre riešenie požiadaviek v energetickom, strojárskom, stavebnom, automobilovom či ťažiarenskom priemysle. Aby zabezpečili svoje postavenie na trhu, usilujú sa o efektivitu služieb, inovácie a environmentálnu udržateľnosť. Práve snahy o udržateľné riešenia, ktorými podporujú dekarbonizačné iniciatívy a prechod do zelenej budúcnosti, sú v súčasnosti dôležitou agendou nielen pre Pipex Italia.

Dlhoročné skúsenosti firmu predurčujú potvrdiť svoje postavenie aj v ďalšom období. Ich cieľom je naďalej zaisťovať vysokú kvalitu služieb pre svojich zákazníkov prostredníctvom kvalifikovaných zamestnancov, ktorí zabezpečia spoľahlivý servis komplexne a včas. Kľúčovou je aj pridaná hodnota v podobe vývoja produktov, inovácií, logistiky a ďalších finančných či marketingových služieb. Pipex Italia pokračuje aj v hľadaní nových obchodných príležitostí, ktorými rozširujú svoje portfólio produktov a služieb, čím si upevňujú dobré meno a medzinárodný rast. Sú odhodlaní presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú udržateľnosť, čím demonštrujú zodpovednosť voči životnému prostrediu a spoločnosti. Veria, že len spoločnou prácou možno dosiahnuť mimoriadne úspechy a prispieť k lepšiemu svetu pre budúce generácie. 

Zasielam pár slov venovaných vedeniu a aj zamestnancom ŽP a.s., aby sme spoločne oslávili niečo, čo patrí k životu ľudí, k životu výnimočnej veľkej rodiny. Železiarne a Pipex uzavreli pred tridsiatimi rokmi svoje partnerstvo so zámerom, aby sa stali väčšou a silnejšou spoločnosťou, ktorá spája rôzne skúsenosti a znalosti, s cieľom vybudovať spoločný postoj k práci a výzvam na trhu. Vtedajší manažment sa nebál čeliť ťažkostiam. Prevzal riadenie s tým, že nezabudol na skúsenosti predchádzajúcich generácií a starostlivosť o ľudí pracujúcich v jej spoločnostiach. Dnes sú železiarne veľkou skupinou, ktorá má členov po celej Európe. Verím, že vedenie bude aj v budúcnosti úspešne čeliť výzvam, na ktorých už dnes intenzívne pracuje. Za všetko, čo sme vám nevyslovili, za všetko, na čo sme nevedeli nájsť správne slová, vám chceme vyjadriť našu vďačnosť, dôveru a nádej do budúcich čias.

Luigi Cuzzolin