Oddychu odzvonilo. Začal sa nový školský rok

Dvojmesačným prázdninám definitívne odzvonilo. Po týždňoch relaxu sa žiaci základných i stredných škôl vrátili do lavíc. Nový školský rok 2023/2024 slávnostne otvorili aj v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP). Desiatky študentov privítala Miriam Pindiaková, riaditeľka školy a Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Prítomní boli aj ďalší pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci SSŠ ŽP.

Ján Villim poprial žiakom úspešný štart do nového školského roka. Foto: J. Čief
Ján Villim poprial žiakom úspešný štart do nového školského roka. Foto: J. Čief

Riaditeľka v príhovore odkázala žiakom, že nasledujúci rok bude taký, akým mu dovolia byť.
„Úspešným, pokiaľ vynaložíme potrebné úsilie. Priateľským, pokiaľ budeme okolo seba rozsievať lásku a ponúkať pomocnú ruku. Nezabudnuteľným, pokiaľ si v sebe uchováme významné a jedinečné okamihy. Strateným a bezvýznamným, ak si nevšimneme príležitosti a skvelých ľudí, ktorí okolo nás prejdú,“ povedala v úvode.

Privítanie prvákov

Osobitne privítala žiakov prvých ročníkov, pre ktorých sa naša škola stáva novou a nepoznanou. Stoja pred výzvou a významnou etapou svojho života. Budú sa musieť popasovať s mnohými prekážkami, aby sa dostali do vytúženého cieľa.
„Som veľmi rada, že ste si zvolili práve našu školu. Nie je ľahké vymeniť miesto najstaršieho žiaka základnej školy za postavenie najmladšieho na strednej. Pre mnohých to bude ťažký súboj medzi vlastnou individualitou a prostredím, ktoré má mnoho podôb. Budete si postupne zvykať na nových spolužiakov, pedagógov a aj vašich triednych učiteľov,“ pokračovala vo svojom príhovore M. Pindiaková.

Množstvo aktivít

Žiakov čaká aj v tomto školskom roku bohatá ponuka záujmových útvarov, aktivít, súťaží a projektov. „Verím, že motiváciou pre mnohých z vás bude aj finančná odmena formou motivačného a prospechového štipendia, ktorú môžeme odovzdať vďaka nášmu zriaďovateľovi – akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová,“ doplnila.
Začínajúci sa školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote maturantov a žiakov tretieho ročníka učebných odborov. „Želám vám, aby ste vytrvali v doterajšom snažení, obstáli v jednotlivých skúškach, ktoré vás v priebehu a na konci školského roka čakajú. Verím, že náročnosť štúdia v poslednom ročníku všetci hravo a bezproblémovo zvládnete,“ vyslovila želanie M. Pindiaková.

Nový školský rok prináša očakávania pre žiakov i pedagógov. Foto: J. Čief
Nový školský rok prináša očakávania pre žiakov i pedagógov. Foto: J. Čief

Dôležitá úloha učiteľov

Riaditeľka nezabudla osloviť ani kolegov, ktorí budú odovzdávať poznatky a skúsenosti ďalšej generácii. Pripomenula, že na pleciach pedagógov leží veľké bremeno zodpovednosti.
„Vychovávate a vzdelávate celou svojou osobnosťou, nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej a zodpovednej práce. K tomu všetkému vám prajem veľa pozitívnej energie, pedagogického taktu, pevné zdravie, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.“
Následne privítala trojicu novoprijatých kolegov, ktorí posilnili učiteľský zbor. Popriala im rýchlu adaptáciu na nové prostredie a vyslovila želanie, aby sa v kolektíve dobre cítili.
Posledné prianie adresovala opäť študentom. „Milí žiaci, som presvedčená, že vo svojich rodičoch, učiteľoch, majstroch odbornej výchovy a vychovávateľkách budete mať oporu a ochotných a spoľahlivých pomocníkov. Dovoľte mi preto, aby som vám všetkým zaželala veľa úspechov, chuti a elánu do nových dní školského roka 2023/2024,“ dodala na konci svojho príhovoru.

Zrekonštruované priestory

V závere sa žiakom prihovoril aj Ján Villim. Taktiež im poprial všetko dobré, veľa úspechov a chuti počas celého školského roka. Vyzdvihol benefity, ktoré žiaci našej školy využívajú aj vďaka svojmu zriaďovateľovi.
Navyše, začínajúci nový školský rok má prívlastok výnimočný. Žiakov i celý pedagogický zbor čaká obnovená a vynovená škola. Počas rekonštrukcie pribudli viaceré novinky, ktoré ešte viac zvýšia kvalitu vyučovacieho procesu, skultúrnia prostredie a vylepšia komfort žiakom i učiteľom.
Viac sa téme zrekonštruovanej školy budeme venovať v niektorom z ďalších vydaní novín Podbrezovan.