V auguste odišli

do predčasného starobného dôchodku

Karol KINDERNAY, Rudolf LEITNER, Drahomíra ŠTUBEROVÁ, Ján ZIBRÍK

do starobného dôchodku

Jozef CHOMIČ, Milan KUBIŠ, Marta VEVERKOVÁ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.