Žiaci zvládli aj praktickú časť maturitnej skúšky

Žiak odpovedá pred skúšobnou komisiou v prevádzkarni koľajová doprava. Foto: T. KubejV dňoch 23. až 26. apríla sa v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová a taktiež v priestoroch našej fabriky uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Spolu ju úspešne absolvovalo 35 žiakov troch rôznych odborov.

V odbore mechanik strojov a zariadení maturovalo deväť žiakov, v odbore mechanik elektrotechnik sedem a najväčšie zastúpenie mali mechanici mechatronici, ktorých bolo až devätnásť. Priebeh praktickej časti maturitnej skúšky bol bezproblémový v škole i v samotných prevádzkarňach starého a nového závodu, kde niektorí žiaci maturovali.

Význam duálneho vzdelávania

Spokojná s výsledkami bola aj Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. „Túto časť maturitnej skúšky zvládli všetci žiaci úspešne. Niektorí ma dokonca svojimi vedomosťami veľmi milo prekvapili. Žiaci elektroprofesií ju vykonávali v dielňach elektrotechniky v škole. Mechanici strojov a zariadení absolvovali maturitnú skúšku aj na jednotlivých pracoviskách praktického vyučovania v podniku, napríklad vo valcovni bezšvíkových rúr, v ťahárni rúr či v koľajovej doprave. Počas praktickej časti žiaci potvrdili význam systému duálneho vzdelávania, ktorého podstatou je prepojenie teoretického a praktického vyučovania.“Praktické maturity v škole. Na snímke žiaci v dielni elektrotechniky. Foto: T. Kubej

Riaditeľka našej školy nezabudla vyzdvihnúť dôležitosť tých, ktorí maturantov pripravovali na praktickú časť maturitnej skúšky. „Poďakovanie patrí všetkým majstrom odbornej výchovy, hlavným inštruktorom a inštruktorom, ktorí sa podieľali na praktickej príprave žiakov. Bez ich prístupu, motivácie a ochoty odovzdávať nielen svoje vedomosti, ale aj skúsenosti by nebola praktická časť maturitnej skúšky na takej úrovni ako sme mali možnosť vidieť.“

NAŠA ANKETA

Žiakov sme sa pýtali, ako sú spokojní s priebehom maturitných skúšok, či sa im zdali otázky od skúšobnej komisie ťažké a či sa plánujú po skončení školy zamestnať v našich železiarňach.

Šimon Švantner, mechanik strojov a zariadení: S priebehom praktickej časti maturitnej skúšky som spokojný, pripravoval som sa na ňu poctivo a myslím, že sa mi to oplatilo. Samozrejme, mal som trochu stres, no ten k tomu patrí. Niektoré otázky ma zaskočili, ale viaceré som aj čakal. Som rád, že ma pridelili do koľajovej dopravy, lebo práca tu ma baví, bol som na tomto pracovisku na praxi a plánujem tu ostať aj po škole. Mal by som nastúpiť od 1. júna.

 

 

Branislav Piliar, mechanik elektrotechnik: Zdalo sa mi to úplne v pohode. Keďže som prvý skončil, tak som aj prvý odpovedal. Otázky ma nezaskočili, v podstate som ich čakal všetky. Bol som teda na ne pripravený. Chcel by som po skončení štúdia pokračovať v Železiarňach Podbrezová. Zatiaľ ešte neviem, kde presne to bude, uvidím, kam ma zaradia. Najviac sa mi páčilo v rámci praxe v starom závode v elektroservise.

 

 

Matej Nosáľ, mechanik strojov a zariadení: Určite som spokojný, na praktickú časť som bol kvalitne pripravený. Mal som dobrého inštruktora vo fabrike a pomáhalo mi tam aj veľa ľudí. V škole nás tiež pán učiteľ Majer výborne pripravil. Maturoval som v novom závode, konkrétne na úpravni v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr. To, že máme možnosť zamestnať sa hneď po skočení štúdia v železiarňach, je veľkou výhodou. Páči sa mi, že fabrika ponúka veľa možností, ako si rozšíriť svoje zručnosti a nadobudnúť nové skúsenosti, napríklad formou zváračského kurzu. Po škole plánujem ísť pracovať do železiarní a plánujem si urobiť aj spomínaný zváračsky kurz. Chcel by som pracovať v dielni pri zámočníkoch vo valcovni bezšvíkových rúr, kde aj praxujem a kde som tiež maturoval. Zdalo sa mi to úplne v pohode. Keďže som prvý skončil, tak som aj prvý odpovedal. Otázky ma nezaskočili, v podstate som ich čakal všetky. Bol som teda na ne pripravený. Chcel by som po skončení štúdia pokračovať v Železiarňach Podbrezová. Zatiaľ ešte neviem, kde presne to bude, uvidím, kam ma zaradia. Najviac sa mi páčilo v rámci praxe v starom závode v elektroservise.

Martin Vargic, mechanik elektrotechnik: Prebieha to celkom fajn, vyznám sa v téme, čiže otázok sa nebojím. Trochu mi však robí problém ohýbanie káblov. Znamená to, že estetika panela potom nie je taká, ako by mala byť. Myslím si, že sa nás pýtajú ľahké veci, aspoň čo som zatiaľ počul pri iných spolužiakoch. Ja odpovedať ešte len pôjdem, tak hádam ma ničím neprekvapia. Praxoval som počas štúdia v starom aj novom závode, po maturite však ešte idem na vysokú školu do Žiliny. Až potom budem možno uvažovať nad prácou v železiarňach. Vybral som si odbor mechanik elektrotechnik, pretože chcem pokračovať v tomto smere.