Dokončili rekonštrukciu koľaje

Mechanizmus LIEBHERR 900 pri tvarovaní a úprave štrkového lôžka z umelého hutného kameniva. Foto: P. KrajanOdstávku oceliarne počas strednej opravy využili pracovníci koľajovej dopravy, ktorí úspešne dokončili tretiu etapu rekonštrukcie koľaje číslo jeden. Prvé dve etapy boli realizované v minulom roku taktiež počas stredných opráv.

Viac informácií o realizovaní opráv, ich priebehu, ale aj o plánoch do nasledujúcich mesiacov nám poskytol Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava.

Aké opravy ste realizovali počas aprílovej odstávky oceliarne a ako prebiehali?

– Pracovné dni, počas trvania strednej opravy v oceliarni, sme využili na dokončenie rekonštrukcie spojovacej koľaje č. 1 medzi starým závodom a tretím výhybkárskym stanovišťom. Celý tento úsek má dĺžku 311 metrov a počas predchádzajúcich stredných opráv v minulom roku sme opravili viac ako 200 metrov. Teraz nás čakala posledná tretia etapa v dĺžke 100 metrov. Náročnosť rekonštrukcie spočívala v tom, že uvedená koľaj je umiestnená v takzvanom záreze, čiže z obidvoch strán je zarezaná do terénu a z boku nedostupná pre mechanizmy. Zároveň je z jednej aj druhej strany ohraničená železničnými mostami.

Ako ste sa vysporiadali s touto náročnou situáciou?

– Museli sme prispôsobiť celú technológiu i postup opravy. Bolo potrebné vymyslieť a naplánovať, ako a kde umiestniť materiál na opravu, ako rozmiestniť lokomotívy, žeriavy a mechanizmy, či ako odviezť starý materiál z miesta prác. Železničný most ponad cestu I/66 sme museli upraviť na prejazd nákladných áut. Aj keď oceliareň nevyrábala, výroba v novom závode išla v štandardnom režime, takže sme museli riešiť i spôsob zabezpečenia požiadaviek na železničnú dopravu počas výlukových prác. Limitovaný termín bol štvrtok 18. apríla okolo 13. hodiny, kedy sme museli mať koľaj prejazdnú pomalou rýchlosťou päť kilometrov za hodinu na prepravu transformátora z revíznej veže energetiky späť do prevádzkarne oceliareň. Po uvedenej preprave pokračovala smerová a výšková úprava do piatka 19. apríla, do konca prvej zmeny. Koľaj bude nakoniec ešte raz podbitá automatickou strojovou podbíjačkou v termíne 22. až 23. mája. 

Prizvali ste si na pomoc aj externé firmy?

– Hlavným dodávateľom prác bola spoločnosť Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice. Subdodávateľom Renoweld a.s. Brno, ktorá vykonala zváranie koľajníc. V oblúkoch spojovacej koľaje sme zvolili bezstykovú koľaj, aby sme eliminovali nepriaznivé pôsobenie priečnych síl súpravy pri prejazde oblúkom. Okrem dodávateľských firiem sa na oprave podieľali i zamestnanci údržby železničnej dopravy ako aj samotných stredísk cestnej a železničnej dopravy. Všetko bolo riadne vymyslené, zabezpečené a vykonané, preto by som sa chcel všetkým poďakovať za odvedenú prácu.Zamestnanci Koľajových a dopravných stavieb s.r.o. Košice pri pokládke a montovaní poslednej časti koľaje na opravovanom úseku. Foto: P. Krajan

Plánujete podobne využiť ďalšie stredné opravy v nasledujúcich mesiacoch?

– Vykonávame pravidelnú činnosť pri bežnej údržbe železničnej vlečky. Spravujeme takmer 24 kilometrov železničnej vlečky a 95 výhybiek. Z generálnych opráv budeme v jesenných mesiacoch roku 2024 vykonávať výmenu výhybky č. 13 a opravovať budeme aj 70 metrov koľaje pod oblúkovým mostom ponad Hron v nájazde do tejto výhybky.