Pravidelná stredná oprava v oceliarni dopadla úspešne

Trafo zložené na vagóne koľaje číslo 6 pripravené na transport do revíznej veže. Foto: I. FarárikV dňoch 15. až 19. apríla bola v oceliarni realizovaná pravidelná stredná oprava. Okrem zamestnancov našej spoločnosti sa do nej zapojilo štrnásť externých firiem. Všetky úlohy boli včas splnené a opätovný štart výroby bol prevedený podľa plánu.

Do strednej opravy sa zapojili viaceré útvary a prevádzkarne našej spoločnosti. „Spomeniem odbor zásobovania, ktorého zamestnanci zabezpečili v požadovaných termínoch všetky objednané materiály. Na oprave sa podieľala aj prevádzkareň doprava, ktorá poskytla potrebné vozidlá a stroje. Takisto za zapojili pracovníci elektroservisu, mechanickej dielne, nástrojárne, výrobári, energetici a ďalší,“ povedal Michal Oravec, prevádzkovo-technický zamestnanec strojnej údržby v oceliarni. Podľa jeho slov je pri podobných prácach dôležitá koordinácia medzi jednotlivými útvarmi.

„Spolupráca funguje na veľmi dobrej technickej úrovni, čo je nevyhnutné pri prácach veľkého rozsahu, realizovaných v krátkom čase. Musím vyzdvihnúť rýchlosť a profesionalitu všetkých zainteresovaných strán, ktoré sa na strednej oprave podieľali,“ pokračoval M. Oravec a dodal, že v auguste nás bude čakať ďalšia stredná oprava, na ktorú sa pripravujeme už teraz. „Plánujeme konkrétny harmonogram prác a zabezpečujeme potrebné náhradné diely.“

Revízia pecného trafa

Jednou z najväčších úloh aprílovej strednej opravy bola revízia 12 MVA pecného transformátora panvovej pece, pri ktorej bola vykonaná aj revízia výkonovej časti prepínača odbočiek.Detail z revízie transformátora. Foto: I. Farárik

„Pri revízii je potrebné vypustiť asi 10-tisíc litrov oleja, trafo rozobrať a vybrať aktívnu časť transformátora z oceľovej nádoby. Tieto práce sa nedajú robiť v oceliarni, preto bolo potrebné trafo, ktoré váži takmer 37 ton, prepraviť do revíznej veže na nový závod,“ povedal Igor Farárik, vedúci prevádzkových elektroúdržieb prevádzkarne centrálna údržba. Prevoz trafa bol však oproti minulosti výrazne skomplikovaný z dôvodu opravy železničnej trate medzi starým a novým závodom.

„Zamestnanci elektroúdržby oceliarne museli hneď v nedeľu po ukončení výroby trafo odpojiť a v nočnej zmene pripraviť na prevoz. Samotnú revíziu vykonávali zamestnanci spoločnosti HESIA, spol. s.r.o. Po ukončení týchto prác a umiestnení trafa do trafokobky bolo potrebné opätovné napojenie elektrických silových a aj ovládacích obvodov. Zároveň bolo upravené aj napojenie chladiacich okruhov,“ dodal I. Farárik.

Všetky úlohy sa napokon podarilo včas realizovať v požadovanom rozsahu a kvalite a opätovná výroba v oceliarni bola spustená podľa plánu.

Niektoré z ďalších väčších realizovaných úloh počas strednej opravy v oceliarni:

– výmena kolies prevážacieho voza hlavnej panvy, ktorý zabezpečuje prevoz panvy od EAF po LF a následne pod liací žeriav,

– na potrubí odprášenia pece EAF vymenená vodou chladená klapa K1,

– na stanici odprášenia vymenená reťaz a sklzy na dopravníku M5;

– prevedená revízia ramena číslo 3 EAF v mechanickej dielni na novom závode,

– dôkladná kontrola hydrauliky pecí EAF a LF, preventívna výmena ventilov, hadíc, filtrov a ďalšieho príslušenstva,

– oprava poškodeného troskového štítu pece EAF,

– na stanici odprášenia kompletný servis sušičky stlačeného vzduchu a taktiež výmena filtračných vriec v stanici odprášenia v dvoch komorách.

Opravy na zariadení plynulého odlievania (ZPO):

– preventívna výmena ťažno-rovnacích stolíc na druhom liacom prúde,

– výmena ventilátora odsávacích pár zo sekundárnej komory,

– výmena poškodenej valčekovej sekcie v druhej zóne na druhom liacom prúde sekundárnej komory (pri ustálení a dodržaní rádiusu R 9000 pomáhala s geodetickými prácami firma Danieli ako dodávateľ technológií),

– servis rezačiek Gega,

– servisné práce na chladníku a ostatných zariadeniach.

Opravy na žeriavoch:

– výmena všetkých štyroch kolies pre pojazd mosta a dva kusy kolies pre pojazd mačky na žeriave číslo 239 v expedičnej hale ZPO,

– výmena prevodovky pre pojazd mosta a výmena zdvihového lana pomocnej mačky na starom liacom žeriave číslo 141 v hale bývalých SM pecí,

– výmena poškodených nárazníkov na koncoch žeriavovej dráhy prekládkového šrotového poľa a servis príslušných žeriavov.