Veľtrh TUBE 2024 v Düsseldorfe bol skutočným úspechom

Potreba osobného stretnutia bola na veľtrhu badateľná. Foto: P. SzczepaniakováV nemeckom Düsseldorfe sa v apríli uskutočnil významný medzinárodný veľtrh TUBE 2024. Zastúpenie na ňom mala aj akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Na podujatie pricestovalo celkovo 1 200 vystavovateľov, ktorí počas piatich veľtržných dní a na výstavnej ploche približne 52-tisíc štvorcových metrov dokázali, že odvetvie výroby rúr a jeho dodávatelia sú pripravení na budúce výzvy.

Túžba po osobnom stretnutí v týchto ekonomicky a geopoliticky ťažkých časoch bola počas podujatia jasne badateľná. Zdá sa, že svet sa točí rýchlejšie a my sa musíme otáčať s ním. Invázia na Ukrajine, spolu s nedávnym konfliktom medzi Hamasom a Izraelom, vytvárajú komplexné výzvy pre globálne odvetvia. Tieto udalosti vyvolávajú obavy o medzinárodný mier i stabilitu a zároveň ovplyvňujú ekonomiku a obchod vo viacerých oblastiach sveta. Politické napätie a rastúce regulácie majú stále väčší vplyv na priemyselné stratégie a obchod, čo spôsobuje neistotu a obavy v podnikateľskom prostredí.

V snahe dosiahnuť environmentálne ciele sa odvetvie sústredí na prechod na výrobu šetrnú k životnému prostrediu a na zníženie uhlíkových emisií. Tieto snahy však so sebou prinášajú zvýšené náklady, ktoré majú nerovnomerný dopad po celom svete. Kým výrobcovia v Európskej únii čelia vysokým cenám energie a emisným poplatkom, iné regióny, naopak, profitujú zo znížených nákladov na energiu.

Náročná situácia v priemysle

Európski výrobcovia rúr sa snažia zvládnuť tieto výzvy, no vysoké náklady na energiu a emisné poplatky spôsobujú zníženie ich konkurencieschopnosti. Tento tlak môže a aj vedie k obmedzovaniu výroby v Európe, a to aj pri súčasnom zavádzaní politických opatrení. Ide o množstvo dovozných opatrení, ako aj dovozného cla na uhlíkovo náročné produkty, ktorých cieľom je eliminovať nákladové znevýhodnenie domácich výrobcov. Želali by sme si, aby bola Európa v týchto krokoch rýchlejšia a razantnejšia.

Kým v minulosti bola rozhodujúca kvalita, dodacia lehota a náklady, teraz sa do popredia stále viac dostávajú geopolitické riziká, súčasné a budúce náklady na energie a environmentálne ciele. Tieto rozdiely majú vplyv na súčasnú náročnú situáciu oceliarskeho priemyslu a priemyslu výroby rúr.

Krok pred konkurenciou

Veľtrh TUBE je stále dôležitým fórom pre naše odvetvie, kde sa prezentujú najnovšie technologické trendy a inovácie. Napriek výzvam vyjadrili naši partneri a návštevníci stánku záujem o spoluprácu a načrtli nové príležitosti. Často hľadajú spoluprácu s inovatívnymi dodávateľmi.

Ruch vo výstavných halách po prvýkrát sprevádzal bohatý program pozostávajúci z prednášok na horúce témy. Odborníci z mnohých vystavujúcich firiem predstavili svoje stratégie trvalej udržateľnosti, diskutovali o cestách k zelenej transformácii a energetickej a klimatickej politike alebo prezentovali úspechy, ktoré už dosiahli na svojej ceste k dekarbonizácii. Naša spoločnosť patrí k lídrom v tomto snažení a realizáciou desiatok investícií dokázala významne znížiť produkciu emisií CO2. Dnes dosahujeme v tomto smere ukazovatele, ktoré je možné považovať za výraznú konkurenčnú výhodu.