Našu školu navštívili desiatky uchádzačov o štúdium

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo množstvo záujemcov. Foto: M. Gončár

V priestoroch Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP) sa uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí. Zoznámiť sa s vyučovacím procesom, pozrieť si vynovené priestory, moderné vybavenie a na malú chvíľu zažiť priateľskú atmosféru prišlo do Lopeja množstvo budúcich absolventov základných škôl.

Škola už od rána „žila“ džavotom detí z rôznych kútov republiky. Podľa slov Markety Krajči, výchovnej a kariérovej poradkyne v SSŠ ŽP, priestory školy a jej organizačných zložiek si pozrelo celkovo 180 žiakov základných škôl.

„Najväčšie zastúpenie mal, pochopiteľne, okres Brezno. Pricestovali k nám i žiaci z Poltára, Revúcej, Tisovca, Martina, Žiaru nad Hronom, Bratislavy, Serede či Prievidze. Niektorí prišli v sprievode učiteľov a výchovných poradkýň, no mnohých sprevádzali rodičia,“ informovala M. Krajči.

Žiaci si v odbornej učebni chémie vyskúšali rôzne pokusy. Foto: M. GončárŽiaci aj súťažili

Po úvodnom privítaní od Miriam Pindiakovej, riaditeľky školy, sa záujemcovia o štúdium postupne presúvali do ďalších častí budovy. V zrekonštruovaných priestoroch ich čakalo 23 stanovíšť, ktoré im priblížili teoretickú i praktickú výučbu. Pri jednotlivých ukážkach asistovali nielen pedagógovia, ale i študenti SSŠ ŽP.

„Návštevníci mohli vidieť ukážky prác na moderných zariadeniach, programovanie CNC strojov, virtuálne zváranie a mnoho ďalšieho. Pozreli si telocvičňu, golfový trenažér, ale i odborné učebne chémie, biológie či fyziky. Zároveň si mohli zasúťažiť o zaujímavé ceny,“ vrátila sa k programu M. Krajči.

Nadštandardné vybavenie

Vedenie školy záujem budúcich prvákov prekvapil. Tí sa dozvedeli množstvo cenných informácií, zažili atmosféru strednej školy, vyskúšali si prácu na strojoch a zariadeniach, s ktorými sa budú v budúcom štúdiu a praxi stretávať.Juraj Čief, zástupca riaditeľky školy, so žiakmi v odbornej učebni fyziky. Foto: M. Gončár

„Nadštandardné vybavenie školy, prístup pedagógov či majstrov odbornej výchovy, ponuka odborov a profilácií a najmä výhody, ktoré študentom poskytuje náš zriaďovateľ Železiarne Podbrezová a.s., všetkých nadchli,“ doplnila M. Krajči a v závere dodala: „Veríme, že sa s viacerými uchádzačmi stretneme na slávnostnom otvorení budúceho školského roka.“