V januári odišli

do predčasného starobného dôchodku

Valéria HOFEROVÁ

Alena KOVALČÍKOVÁ

Ján KURČÍK

Peter ŤAŽKÝ

do starobného dôchodku

Ing. Jozef BÚLIK

Miroslav HRIŇ

Ing. Zuzana KOVÁČOVÁ

Alena KUPCOVÁ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.