Nový kalendárny rok otvorili tradičným novoročným prípitkom

V Dome kultúry Železiarne Podbrezová sa po roku znovu zišli zástupcovia našej spoločnosti, predstavitelia štátnej správy, samosprávy a ďalších verejných inštitúcií, aby spoločne zhodnotili predošlý rok a privítali ten nastávajúci. Hostia v družnej debate hovorili o nadchádzajúcich mesiacoch a utužovali pracovné vzťahy. 

V úvode slávnostného popoludnia privítal hostí Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Za vedenie našej spoločnosti zaželal prítomným všetko najlepšie v novom roku a adresoval im úprimné slová: „Človek sa musí hlboko zamyslieť nad tým, čo všetko dokážu ľudia, ktorí sem dnes prišli. Každý z nás prešiel životom kus cesty a dokázal toho veľmi veľa. Máme tendenciu zabúdať na všetko pozitívne, čo sa nám podarí. Je potrebné na dobré veci pamätať a tešiť sa, že sa môžeme stretnúť,“ povedal v príhovore a doplnil: „Prajem vám, vašim kolegom a rodinám najmä veľa zdravia. Budem veľmi rád, keď sa o rok znovu zídeme.“

Genialita a um vedenia

Následne odovzdal slovo Ondrejovi Lunterovi, predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý poďakoval za to, že môže byť súčasťou slávnostného popoludnia. 

„Železiarne Podbrezová považujem za základ komunity na Horehroní. Zamestnanosť v regióne stojí práve na tomto podniku. Zároveň ide o výnimočný príbeh, ktorý rád rozprávam každému. V našom kraji totiž sídli firma, ktorá stojí na pevných nohách, z čoho sa nesmierne teším. Je to vďaka umu a genialite jej vedenia, ale aj vďaka schopným zamestnancom. Na nedávnom stretnutí som aj ministerke zdravotníctva povedal, že v Podbrezovej funguje vedenie na čele s podnikateľom, ktorý dokáže úspešne riadiť jeden z najúspešnejších podnikov v Európe v rámci svojho odvetvia,“ povedal O. Lunter.

Svoje slová adresoval i prítomným. Vyzdvihol súdržnosť obyvateľov Horehronia, ktorú poznajú aj v iných kútoch našej vlasti. „Môžeme mať akékoľvek názory na čokoľvek, ale každý z nás vie, kde sa narodil a na ktorú bránku má hrať. A to tvorí našu identitu. Veľká vďaka každému jednému z vás, lebo je to o mravenčej práci, aby región vyzeral tak, ako vyzerá.“

Spoločné úsilie

V úvodných príhovoroch pokračoval Tomáš Abel, primátor mesta Brezna. Podľa jeho slov je najdôležitejšie, že so Železiarňami Podbrezová možno úspešne spolupracovať. „Dokážeme sa spojiť pre spoločné dobro, ktoré má význam aj pre ďalšie generácie. Chcem sa poďakovať pánovi Sotákovi za to, že sa bije za veci, za ktoré nemusí a pri stretnutiach s kompetentnými nám dáva silu. Prajem mu veľa zdravia a všetko dobré želám aj vám ostatným. Okrem zdravia vám prajem aj dostatok chuti do práce. Rovnaké prianie adresujem zamestnancom, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou toho, čo tvoríme,“ uzavrel T. Abel.

Hostia vyzdvihli spoluprácu so Železiarňami Podbrezová

V príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére prebrali hostia rôzne témy. Okrem tradičných prianí si každý želal, aby bol rok 2024 čo najúspešnejší.

Niektorých z prítomných sme oslovili a opýtali sa ich, ako vnímajú spoluprácu s akciovou spoločnosťou Železiarne Podbrezová, aký rok očakávajú a čo si v ňom želajú.

Ondrej Lunter ml., predseda Banskobystrického samosprávneho kraja: Nesmierne si vážim, že som sa mohol zúčastniť novoročného prípitku a dostal som špeciálne pozvanie od generálneho riaditeľa Vladimíra Sotáka. Vnímam ho ako jeden zo základných pilierov Horehronia a celej komunity ľudí, ktorí tu žijú. Železiarne Podbrezová dávajú v novodobej histórii Slovenska ľuďom prácu už tri desaťročia. Navyše, zarobené peniaze vracia vedenie fabriky naspäť do komunity. Spomenúť možno rôzne charitatívne oblasti, futbal, školu, ale najmä zdravotníctvo či nemocnicu v Brezne a ďalšie. O to viac ma teší, že sme si dnes mohli symbolicky pripiť a zaželať úspešný rok 2024.

Pevne verím, že sa nám podarí zastabilizovať dostupnosť zdravotníctva a presadíme, aby nemocnica v Brezne mohla slúžiť v takom rozsahu, v akom slúži. Verím, že hriechy predchádzajúcej vlády budú napravené. Dúfam, že v spolupráci s novou vládou budeme mať zdroje, aby sme mohli investovať prostriedky do zlepšovania stavu ciest, ktoré potrebujeme jednak kvôli rozvoju cestovného ruchu, ale najmä kvôli vytváraniu podmienok, aby sem prichádzali noví investori a dávali prácu ľuďom v regióne.

V prvom rade želám všetkým pevné zdravie. Železiarňam Podbrezová prajem aj naďalej dobré vedenie, pretože to znamená prosperitu a prosperita zamestnanie, výplaty a celkovo pokojný život celej horehronskej komunity.

Karol Vojtko, zástupca riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.: Spolupráca s vedením akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová je na veľmi dobrej úrovni. Sme veľmi radi, že stabilný a prosperujúci podnik, na čele s generálnym riaditeľom Vladimírom Sotákom, stojí za nami. V uplynulých dňoch sme spoločne rokovali na ministerstve zdravotníctva, kde práve generálny riaditeľ intenzívne vystupoval v prospech zaradenia našej nemocnice do druhej úrovne a skutočne silno zabojoval za nás a najmä za pacientov celého regiónu. Za vedenie nemocnice mu srdečne ďakujeme, že sa v tejto veci významne angažuje, nakoľko v súčasnosti sa rozhoduje o budúcej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre náš región. Navyše, Železiarne Podbrezová sú jedným z najdôležitejších partnerov nášho zariadenia a zároveň patria medzi jeho najväčších sponzorov. Vďaka ich finančným prostriedkom sme mohli zrealizovať množstvo vecí, na ktoré nemáme vlastné zdroje.

V tomto roku by sme chceli dosiahnuť naše preradenie do druhej úrovne nemocníc, aby sme mohli poskytovať celé spektrum súčasného portfólia medicínskych služieb a ešte viac sa rozvíjať. To budeme považovať za základ, na ktorom môžeme aj v budúcnosti stavať – či už ide o nábor personálu alebo zapájanie sa do rôznych výziev na čerpanie eurofondov, prípadne ďalších finančných zdrojov z plánu obnovy a odolnosti.

Chcel by som všetkým kolegom, zdravotníckemu i nemedicínskemu personálu našej nemocnice poďakovať za ich prácu a vynaložené úsilie. Samozrejme, ďakujem aj naším partnerom, vrátane akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Želám všetkým veľa osobných i pracovných úspechov, pretože úspechy partnerov budú aj našimi úspechmi a verím, že to bude platiť aj opačne.

Tomáš Jančařik, regionálny riaditeľ pobočkovej siete Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre Banskobystrický a Žilinský kraj: Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová je významným strategickým podnikom na Horehroní. Zároveň má svoj historický vývoj, ktorý je veľmi podstatný pre celý región a aj z pohľadu klientov je naším dôležitým partnerom pre spoluprácu.

Každý rok je veľmi špecifický a len ťažko predpokladať, aký bude rok 2024. Máme za sebou pandemické obdobie, ktoré nás všetkých ovplyvnilo. Sme najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej cieľom je zabezpečiť kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť a rovnako priniesť kvalitný servis pre klientov v našich pobočkách.

Zdravie je dôležité pre nás všetkých, čo si ešte viac uvedomujem, keďže práve v tejto oblasti pracujem. Prajem všetkým, aby zdravotnú starostlivosť potrebovali čo najmenej. Zároveň si želám, aby sa populácia o seba starala a využívala všetky možnosti v rámci prevencie.