A. Orolín: Sme lepšie pripravení popasovať sa s novými výzvami

KBZ s.r.o. je stabilným partnerom a dcérskou spoločnosťou Železiarní Podbrezová a.s. Firma si za roky svojej existencie vybudovala pevnú pozíciu na slovenskom trhu a v súčasnosti patrí k popredným spoločnostiam, ktoré podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, predovšetkým s farebnými kovmi a železným šrotom.

KBZ s.r.o. kladie vysoký dôraz na kvalitu služieb a má ambície neustále sa zlepšovať a modernizovať. Avšak, aj jej vedenie sa v uplynulom roku muselo popasovať s neľahkou situáciou na trhu, čo potvrdzujú slová Andreja Orolína, konateľa KBZ s.r.o.: „Vlaňajšok bol pre nás náročný. Hľadali sme totiž nové miesta na odbyt. Okrem toho sme sa museli vysporiadať s vyššími nákladmi na energie či pohonné hmoty.“

Udržali zamestnanosť

Okrem zmieňovaných prekážok vedenie pružne reagovalo i na ďalšie situácie, ktoré činnosť firmy v roku 2023 ovplyvňovali.

„Najdôležitejšie a zároveň i najťažšie bolo pre nás udržať jednotlivé prevádzky v chode bez toho, aby sme museli našich zamestnancov prepúšťať. Napriek všetkým problémom sa nám to, našťastie, podarilo,“ pokračoval konateľ. 

Aj keď KBZ s.r.o. má za sebou neľahké obdobie, môže sa pýšiť viacerými úspešne realizovanými investíciami. „Kúpili sme nový areál v obci Zohor, ktorý je momentálne vo výstavbe. V súčasnosti sa vybavujú všetky potrebné dokumenty. Okrem toho sme museli obnoviť vozový park, nakoľko niektoré stroje slúžili mnoho rokov a pomaly dosluhovali,“ povedal A. Orolín.

Podobný vývoj ako vlani

Vlaňajšok je dnes už minulosťou. Vedenie spoločnosti sa pozerá dopredu a verí, že rok 2024 bude úspešnejší ako ten predošlý. Stalo sa však zvykom, že predpovedať vývoj do ďalších mesiacov nie je jednoduché.

„Predpokladáme, že rok 2024 bude mať podobný vývoj ako vlaňajšok. Pozitívne je, že budeme lepšie pripravení popasovať sa s novými výzvami, ktoré na nás čakajú,“ uzavrel A. Orolín.

Nákladné vozidlo KBZ s.r.o. na šrotovom poli v starom závode. Foto: M. Gončár