33Viera Kúkolová 39Ing. Soňa Roštárová 1Ing. Věra Buláková 193Mgr. Oľga Kleinová 13Ing. Vladimír Soták 1Mgr. Michal Ďurčo 7Ing. Lucia Vojčíková 1Danica Kvačkajová 1Ing. Eva Voskárová 26M. Tolnayová 4ZP Dôvera 86ŽP Gastro-servis s.r.o. 115V texte 24M. Kozák 1KO ŽP Šport 5Ing. Alena Kvačkajová 5Mgr. Tomáš Kvačkaj 3 1Ing. Stanislav Kester 1Archív redakcie 1D. Orýč 149Redakcia 1Miloslav MIHOK 1Ing. Stanislav TURŇA 1Ing. Jozef Marčok 3Ing. Zuzana Peniaková 1ŽP Informatika s.r.o. 4Ing. J. Pôbiš 67Mgr. M. Jančovič 2ŽP Šport 16Ppam 2J. Kochanová 1Ján Palinský 4TIK BREZNO 65Pp 3Mgr. Jana Gaboňová 5Svět o oceli 5Ing. Ivan MAJER 1Ako ich nepoznáme 1B. Stuppacherová 1Veronika Haidelmeierová 1ŠÚ SR 29Mgr. Vladimír Homola 4HF VŠT Košice 1Július Szöke 2M. Trajteľ 2ZŚ s MŠ Pionierska 2 Brezno 1DDS Stabilita 3Ing. Miroslav Domovec CSc. 4Ing. Mária Niklová 1Ing. Zuzana Bandošová 2Dušan Oráč 1P. Miháľ ml. 10Mgr. Jozef Zákalický 5Ing. Miroslav Hruška 1Ing. Š. Pintér 1Brian Ďurčenka 4Oddelenie informačného servisu – Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici 1Ing. M. Nemcová 13Bystrík Vadovič 16Internet 4Mgr. Ivana Majerčíková 9Ing. Marcel Adamčák PhD. 1Róbert Turza 1HN 1Mgr. Ľ. Goceliaková 7Mgr. K. Tajbošová 1ŠÚ SR IS B. Bystrica 1PaedDr. Martina Tóthová 1Pedagogickí zamestnanci a žiaci OUI Valaská 2Denník Šport 16Peter Medveď 1Marek Auxt 2Patrik Ridzoň 1Doc. Ing. Iveta Vasková PhD. 15TASR 3zpfutbal@zelpo.sk 3Ing. Juraj Havran 2Ing. J. Turis 3Ing. P. Mlynarčík 2Mgr. Dominika Barabášová 4FK ŽP 2Právny odbor 5ŠK ŽP 1Getty Images 1Ing. Igor Veverka 2Denník SME 1Zdravie 1Ing. M. Srnka 1Anna Nociarová 1horehronie.sk 7Roman Snopko 1Ján Blažej 1Lukáš Ottinger 5Ing. Pavol Buček PhD. 5Ing. Peter Bella PhD. 1A. Vrbovská 1Markéta Gregušová 4Mgr. Peter Suja 1Lukáš Kvašňák 1Jaroslav Peťko 16Ing. P. Müller 1Alenka Giertlová IV.H 4Ing. M. Pindiaková 1Ing. E. Honková 1SŠÚ 1Mgr. Zina Veždúrová 4Ing. Peter Krajan 4Oceľ východu 9PaedDr. Roman Snopko, PhD. 1NsP.,n.o. Brezno 1M. Černáková 4Štatistický úrad SR 1www.zpsport.sk 42Ing. Pavol Kühnel 2PaedDr. K. Zingorová 6Ing. Martin Domovec 1Ľubietová 1D. Oráč 189Mgr. Petra Motyčková 4Ing. Martin Sladký 246Mgr. Tomáš Kubej  17Peter Kazár 1P. Beraxa 6Mgr. Janka Ličáková 2Ing. I. Veverka 1koordinátor SEM 2Mgr. J. Volnerová 2Mgr. Tomáš Kubej 1ŽP EKO Qelet 3Ing. L. Trnik 1Ing. V. Chomič 1Slovenské hemofilické združenie 3SG ŽP 1Pravda 1PaedDr. Renata Babicová 1Postoj.sk 2Ing. A. Škultétyová 3Ing. Martin Mastelák 1Ing. Vlastimír Veverka 1Mgr. M. Bardelčíková 1žiačky III. H 1Veronika Nepšinská a Timea Krnáčová 5Ing. Janka Kochanová 1pravda.sk 1MBA 1Ing. Peter Babčan 1Ing. Tomáš Škantár 1Vojtech Kotrán 3Ľudmila Kroupová 1prof. Ing. Ľudovít Parilák CSc. 1Ing. Jozef Búlik 3Mgr. Ivana Uhlík 4Milan Medveď 1Mgr. Janka Hrušková 5Ján Peteraj 1Mgr. Miroslava Svinčiaková 4Mgr. Juraj Čief 1JUDr. Karol Vojtko 1Ľudovít Lacuška 2Ing. Ľubomír Dolinský 2FMMR TUKE 1Stanislav Piatrov 1Mgr. Jana Hudíková 1Stanislav Čipka 1ŠZ KOTVA 1Žiaci prvého ročníka 2Nadácia ŽP 3Ing. Peter Gernic 4Ing. Milan Trebula 1Ing. Milan Mojžiš 6Mgr. Martina Stieranková 1Zuzana Bobríková 1Ján Jagerčík 2Bc. M. Bardelčíková 1Ing. G. Mikovínyová a JUDr. K. Vojtko 1MUDr. Martin Sedmina 1Ing. Ivan Jakubec 3L. Daxnerová 1Mgr. Jana Vojtko Syčová 4Ing. Iveta Dančová 2Ing. Bc. Martina Hrubovčáková 1Lenka Kysucká 1Eva Dekrétová 1Mgr. Andrej Smékal 1TK Podbrezová 1Eva Hájová 21Ján Straka 1Ing. Juraj Ostranský 1Mária Faltániová 1Mgr. Juraj Hlaváč 1Mgr. Danica Kvačkajová 2Lea Daxnerová 1Timea Libičová 2Ing. Viktor Kán 1Mgr. Marta Sahin 6Klub 500 1Mgr. Magdaléna Bardelčíková 1Pavel Miháľ 1Daniel Móc 1Ing. Jozef Čerňan 2Ing. Miroslava Nemcová 1MUDr. Zuzana Kónyová 1Ľudovíť Lacuška 1Jozef Banáš 1Mgr. Katarína Michalcová