33Viera Kúkolová 17Ing. Soňa Roštárová 1Ing. Věra Buláková 115Mgr. Oľga Kleinová 7Ing. Vladimír Soták 1Mgr. Michal Ďurčo 7Ing. Lucia Vojčíková 8M. Tolnayová 4ZP Dôvera 46ŽP Gastro-servis s.r.o. 78V texte 24M. Kozák 1KO ŽP Šport 3Ing. Alena Kvačkajová 2Mgr. Tomáš Kvačkaj 3 1Ing. Stanislav Kester 1Archív redakcie 1D. Orýč 80Redakcia 1Miloslav MIHOK 1Ing. Stanislav TURŇA 1Ing. Jozef Marčok 2Ing. Zuzana Peniaková 1ŽP Informatika s.r.o. 3Ing. J. Pôbiš 67Mgr. M. Jančovič 2ŽP Šport 10Ppam 2J. Kochanová 1Ján Palinský 4TIK BREZNO 38Pp 1Mgr. Jana Gaboňová 5Svět o oceli 2Ing. Ivan MAJER 1Ako ich nepoznáme 1B. Stuppacherová 1Veronika Haidelmeierová 1ŠÚ SR 15Mgr. Vladimír Homola 4HF VŠT Košice 1Július Szöke 2M. Trajteľ 2ZŚ s MŠ Pionierska 2 Brezno 1DDS Stabilita 2Ing. Miroslav Domovec CSc. 3Ing. Mária Niklová 1Ing. Zuzana Bandošová 2Dušan Oráč 1P. Miháľ ml. 5Mgr. Jozef Zákalický 2Ing. Miroslav Hruška 1Ing. Š. Pintér 1Brian Ďurčenka 2Oddelenie informačného servisu – Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici 1Ing. M. Nemcová 3Bystrík Vadovič 16Internet 4Mgr. Ivana Majerčíková 7Ing. Marcel Adamčák PhD. 1Róbert Turza 1HN 1Mgr. Ľ. Goceliaková 5Mgr. K. Tajbošová 1ŠÚ SR IS B. Bystrica 1PaedDr. Martina Tóthová 1Pedagogickí zamestnanci a žiaci OUI Valaská 2Denník Šport 8Peter Medveď 1Marek Auxt 2Patrik Ridzoň 1Doc. Ing. Iveta Vasková PhD. 4TASR 3zpfutbal@zelpo.sk 3Ing. Juraj Havran 1Ing. J. Turis 3Ing. P. Mlynarčík 2Mgr. Dominika Barabášová 4FK ŽP 1Právny odbor 3ŠK ŽP 1Getty Images 1Ing. Igor Veverka 2Denník SME 1Zdravie 1Ing. M. Srnka 1Anna Nociarová 1horehronie.sk 2Roman Snopko 1Ján Blažej 1Lukáš Ottinger 5Ing. Pavol Buček PhD. 3Ing. Peter Bella PhD. 1A. Vrbovská 1Markéta Gregušová 2Mgr. Peter Suja 1Lukáš Kvašňák 1Jaroslav Peťko 8Ing. P. Müller 1Alenka Giertlová IV.H 2Ing. M. Pindiaková 1Ing. E. Honková 1SŠÚ 1Mgr. Zina Veždúrová 1Ing. Peter Krajan 3Oceľ východu 4PaedDr. Roman Snopko, PhD. 1NsP.,n.o. Brezno 1M. Černáková 4Štatistický úrad SR 1www.zpsport.sk 1Ing. Pavol Kühnel 1PaedDr. K. Zingorová 2Ing. Martin Domovec 1Ľubietová 1D. Oráč 68Mgr. Petra Motyčková 2Ing. Martin Sladký 83Mgr. Tomáš Kubej  12Peter Kazár 1P. Beraxa 3Mgr. Janka Ličáková 1Ing. I. Veverka 1koordinátor SEM 1Mgr. J. Volnerová 2Mgr. Tomáš Kubej 1ŽP EKO Qelet 1Ing. L. Trnik 1Ing. V. Chomič 1Slovenské hemofilické združenie 2SG ŽP 1Pravda 1PaedDr. Renata Babicová 1Postoj.sk 1Ing. A. Škultétyová 2Ing. Martin Mastelák 1Ing. Vlastimír Veverka 1žiačky III. H 1Veronika Nepšinská a Timea Krnáčová 3Ing. Janka Kochanová 1pravda.sk 1MBA 1Ing. Peter Babčan 1Ing. Tomáš Škantár 1Vojtech Kotrán 1Ľudmila Kroupová 1prof. Ing. Ľudovít Parilák CSc 1Ing. Jozef Búlik 1Mgr. Ivana Uhlík 2Milan Medveď 1Mgr. Janka Hrušková 1Ján Peteraj