31Viera Kúkolová 6Ing. Soňa Roštárová 1Ing. Věra Buláková 87Mgr. Oľga Kleinová 2Ing. Vladimír Soták 1Mgr. Michal Ďurčo 5Ing. Lucia Vojčíková 4M. Tolnayová 4ZP Dôvera 22ŽP Gastro-servis s.r.o. 39V texte 10M. Kozák 1KO ŽP Šport 1Ing. Alena Kvačkajová 2Mgr. Tomáš Kvačkaj 3 1Ing. Stanislav Kester 1Archív redakcie 1D. Orýč 27Redakcia 1Miloslav MIHOK 1Ing. Stanislav TURŇA 1Ing. Jozef Marčok 1Ing. Zuzana Peniaková 1ŽP Informatika s.r.o. 1Ing. J. Pôbiš 53Mgr. M. Jančovič 1ŽP Šport 7Ppam 2J. Kochanová 1Ján Palinský 3TIK BREZNO 24Pp 1Mgr. Jana Gaboňová 5Svět o oceli 2Ing. Ivan MAJER 1Ako ich nepoznáme 1B. Stuppacherová 1Veronika Haidelmeierová 1ŠÚ SR 7Mgr. Vladimír Homola 4HF VŠT Košice 1Július Szöke 1M. Trajteľ 2ZŚ s MŠ Pionierska 2 Brezno 1DDS Stabilita 2Ing. Miroslav Domovec CSc. 2Ing. Mária Niklová 1Ing. Zuzana Bandošová 2Dušan Oráč 1P. Miháľ ml. 3Mgr. Jozef Zákalický 1Ing. Miroslav Hruška 1Ing. Š. Pintér 1Brian Ďurčenka 2Oddelenie informačného servisu – Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici 1Ing. M. Nemcová 2Bystrík Vadovič 15Internet 2Mgr. Ivana Majerčíková 4Ing. Marcel Adamčák PhD. 1Róbert Turza 1HN 1Mgr. Ľ. Goceliaková 1Mgr. K. Tajbošová 1ŠÚ SR IS B. Bystrica 1PaedDr. Martina Tóthová 1Pedagogickí zamestnanci a žiaci OUI Valaská 1Denník Šport 5Peter Medveď 1Marek Auxt 1Patrik Ridzoň 1Doc. Ing. Iveta Vasková PhD. 2TASR 2zpfutbal@zelpo.sk 2Ing. Juraj Havran 1Ing. J. Turis 2Ing. P. Mlynarčík 1Mgr. Dominika Barabášová 4FK ŽP 1Právny odbor 3ŠK ŽP 1Getty Images 1Ing. Igor Veverka 1Denník SME 1Zdravie 1Ing. M. Srnka 1Anna Nociarová 1horehronie.sk 1Roman Snopko 1Ján Blažej 1Lukáš Ottinger 1Ing. Pavol Buček PhD. 1Ing. Peter Bella PhD. 1A. Vrbovská 1Markéta Gregušová 1Mgr. Peter Suja 1Lukáš Kvašňák 1Jaroslav Peťko 2Ing. P. Müller