1Ako ich nepoznáme 1Archív redakcie 1B. Stuppacherová 1B. Vadovič 1Brian Ďurčenka 1D. Orýč 1DDS Stabilita 1Denník Šport 1Doc. Ing. Iveta Vasková PhD. 2Dušan Oráč 1FK ŽP 1Getty Images 4HF VŠT Košice 1HN 1Ing. Alena Kvačkajová 2Ing. Ivan MAJER 1Ing. J. Pôbiš 1Ing. J. Turis 1Ing. Jozef Marčok 1Ing. Juraj Havran 4Ing. Lucia Vojčíková 1Ing. M. Nemcová 2Ing. Marcel Adamčák 2Ing. Mária Niklová 2Ing. Miroslav Domovec CSc. 1Ing. Miroslav Hruška 1Ing. P. Mlynarčík 1Ing. Š. Pintér 4Ing. Soňa Roštárová 1Ing. Stanislav Kester 1Ing. Stanislav TURŇA 1Ing. Věra Buláková 2Ing. Vladimír Soták 1Ing. Zuzana Bandošová 1Ing. Zuzana Peniaková 7Internet 2J. Kochanová 1Ján Palinský 1Július Szöke 1KO ŽP Šport 7M. Kozák 4M. Tolnayová 1M. Trajteľ 1majster odbornej výchovy 1Marek Auxt 1Mgr. Ivana Majerčíková 1Mgr. Jana Gaboňová 2Mgr. Jozef Zákalický 1Mgr. K. Tajbošová 1Mgr. Ľ. Goceliaková 40Mgr. M. Jančovič 1Mgr. Michal Ďurčo 73Mgr. Oľga Kleinová 2Mgr. Tomáš Kvačkaj 4Mgr. Vladimír Homola 1Miloslav MIHOK 1Oddelenie informačného servisu – Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici 1P. Miháľ ml. 1PaedDr. Martina Tóthová 1Patrik Ridzoň 1Pedagogickí zamestnanci a žiaci OUI Valaská 3Peter Medveď 1PhD. 21Pp 6Ppam 1právny odbor 3 24Redakcia 1riaditeľ FK a ŠK ŽP 1Róbert Turza 2ŠK ŽP 1študent štvrtého ročníka SSOSH ŽP 1ŠÚ SR 1ŠÚ SR IS B. Bystrica 3Svět o oceli 2TASR 2TIK 1tréner SVK 30V texte 1Veronika Haidelmeierová 24Viera Kúkolová 2vrchný majster odbornej výchovy 1ZP Dôvera 17ŽP Gastro-servis s.r.o. 1ŽP Informatika s.r.o. 1ŽP Šport 1zpfutbal@zelpo.sk 2ZŚ s MŠ Pionierska 2 Brezno