Keď sa spojí vášeň lietania so štúdiom

  Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na sedemnásť odborných oblastí, medzi ktoré patria prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjanie ich tvorivej kompetencie, kritického myslenia, odborno-teoretických vedomostí a praktických schopností a zručností. Podmienkou prihlásenia sa do súťaže je vypracovanie odbornej práce. Žiaci  zapojením sa do súťaže … Čítať ďalej

„Soškári“ v najlepšej desiatke

  V roku 2009 vznikol v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania projekt  „Skills Slovakia“, v ktorom si mladí študenti preverujú svoje zručnosti a vedomosti v rôznych oblastiach. Projekt zastrešuje a iniciuje národné súťaže v odborných zručnostiach, z ktorých víťazi postupujú na medzinárodné súťaže „Euro Skills“. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných odborných škôl, rozvíjanie … Čítať ďalej

Automatizácia v „KAMIÓNE“

  Neúprosný konkurenčný tlak v priemysle vyžaduje od všetkých zainteresovaných – najmä od výrobných podnikov a od školiacich organizácií, ktoré im slúžia, aby v záujme prežitia a prosperity optimalizovali svoju produktivitu. Aj naša škola pracuje na zlepšení výkonu a svojim študentom, v rámci vyučovania,  zaraďuje aj netradičné formy výučby. Dňa 3. októbra 2017 Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP navštívil kamión … Čítať ďalej

Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene…

  Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne, pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo  konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenie odbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce, ktorá … Čítať ďalej

„Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom…“

  Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. Bolo to celoštátne kolo vedomostnej a praktickej súťaže, kde si zmerali sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOŠ elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, Technickej akadémie … Čítať ďalej

Projekt „Techpedia“ pokračuje…….

  Žiaci študijného odboru mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, ktorí sa vzdelávajú v oblasti elektrotechniky, mohli na niektorých hodinách využívať učebné texty a metodické listy, ktoré sú súčasťou projektu „Techpedia“.  Hlavným cieľom tohto medzinárodného projektu je zatraktívniť a odporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre  študentov príťažlivá. Jedným  z prvkov … Čítať ďalej

Bodka za úspešným projektom

   Koncom mája sme vás informovali o úspešnom vypracovaní projektu „Zviditeľni svoj alarm a event“, ako podnet na modernizáciu vyučovacieho procesu pod názvom  „Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“. Na konci kalendárneho roka pri bilancii môžeme povedať, že  z nízkorozpočtového projektu je možné veľa vyťažiť. Výsledky … Čítať ďalej