„Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom…“

 

Logo SSOSH ŽPDve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. Bolo to celoštátne kolo vedomostnej a praktickej súťaže, kde si zmerali sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOŠ elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi, SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, SSOŠH ŽP, ale aj Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta, SPŠ Martin a Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie Bratislava a Spojenej školy  Tvrdošín.

Mladí mechatronici SSOSH ŽP a.s.

Každú školu reprezentovali dvaja najšikovnejší študenti. Za našu školu to boli žiaci piatej C triedy odboru mechanik mechatronik, Denis Putnok a Marek Ťažký. Ich prípravu na súťaž držal pevne v rukách Ing. Peter Flaška. Odovzdal im množstvo vedomostí a stál pri nadobúdaní ich praktických zručností, čo sa nezaobišlo bez jeho cenných rád. Zúročili to počas dvojhodinového časového limitu súťaženia v správnej montáži komponentov a príslušenstva. Riešili úlohy z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky. Z množstva čiastkových úloh boli tie náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfiguráciu PLC (S7-300), logické funkcie a ich riešenie v programe, elektrotechniku (obvody 24 V DC), ventilové batérie, konštrukciu, funkciu, pripojenie, snímače koncových polôh, funkciu, nastavovanie, spracovanie signálov.

Družstvá súťažili podľa rozpisu. Naši boli zaradení v druhej dvojhodinovke. Spolu s nimi predvádzali svoje zručnosti ďalšie tri dvojice. Pred začatím plnenia úloh si zvolili či chcú súťaž absolvovať v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Voľba absolvovania v anglickom jazyku bola dodatočne bodovo zvýhodnená. Družstvo podľa zadania úlohy vypracovalo všetky body, ktoré boli pre danú úlohu definované. Jednotlivé časti úloh boli bodované. Účastníci pracovali len v určenom priestore. Výsledné poradie bolo určené podľa počtu dosiahnutých bodov. Obaja študenti získali certifikáty za účasť, ktoré im môžu otvoriť brány pri ďalšej možnosti štúdia. A samozrejme veľké ďakujem za reprezentáciu školy.