DDS Stabilita vykázala za vlaňajšok zisk 60 tisíc eur

 

Logo Stabilita

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Stabilita dosiahla za minulý rok čistý zisk 60 tis. eur. V porovnaní s rokom 2015  čistý zisk firmy klesol o 778 tis. eur. Celkové výnosy spoločnosti za vlaňajšok predstavovali takmer 4,4 mil. eur a celkové náklady takmer 4,3 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení DDS Stabilita za rok 2016, ktorú zverejnila spoločnosť.
„Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, účinná od 1. januára 2014, negatívne zasiahla do hospodárenia spoločnosti aj v roku 2016, a to pokračujúcim znížením odplaty za správu fondov,“ uviedla penzijná firma.
Poplatky za správu fondov v treťom penzijnom pilieri sa pritom každoročne postupne znižujú od roku 2014 až do roku 2020.
Výnosy spoločnosť dosiahla najmä vo forme poplatkov od klientov, ktoré tvorili takmer 4,4 mil. eur. Celkové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä z personálnych nákladov v hodnote 1,9 mil. eur a ostatných prevádzkových nákladov, ktoré predstavovali 1,6 mil. eur. Náklady na odplaty a provízie vykázala spoločnosť v sume 643 tis. eur.
Aktíva správcu dobrovoľných penzijných úspor vo výške takmer 7 mil. eur tvoril na konci decembra minulého roka najmä obežný majetok v sume 6,4 mil. eur. Dlhodobý majetok spoločnosti bol na úrovni 574 tisíc eur. Vlastné imanie dôchodkovej firmy predstavovalo 5,6 mil. eur, z toho 1,66 mil. eur tvorilo základné imanie. Záväzky spoločnosť vykázala v sume 1,3 mil. eur.